2012 рік

– для ТОВ «Акку-Енерго» з метою визначення якості кислотного електроліту для акумуляторів та встановлення причин можливого руйнування акумуляторних пластин проведено дослідження його хімічного складу. У наданих зразках фізико-хімічними і хімічними методами встановлено вміст кальцію, міді, заліза, хлору та інших елементів.


– для ТОВ «КОЛВІ «ЄВРОТЕРМ» розроблено ароматизатор води для душових. Рецептуру зразка передано замовнику.


– для ТОВ «МАЗТРАНССЕРВІС» виконано дослідження заводської (нової) та використаної рідин-теплоносіїв для радіаторів на присутність агресивних сторонніх домішок, що могли б викликати хімічну корозію або руйнування автомобільного радіатора.


– в м. Тернопіль для приватної особи проведено комплексне інструментальне дослідження фізичних параметрів навколишнього середовища (напруженість магнітного поля, щільність електромагнітного випромінювання, інтенсивність γ- та β-випромінювання, температура і відносна вологість). Особливо детально було досліджено інтенсивність електромагнітного випромінювання.


– для приватної особи проведено вимірювання рівня шуму у квартирі. За результатами досліджень виявлено перевищення санітарних норм. Надано наукові рекомендації щодо убезпечення мешканців квартири від впливу негативних для здоров’я зовнішніх чинників.


– для ТОВ «Піллар» виконано високоточне визначення вмісту калію та натрію у зразках води.


– для приватної особи фізико-хімічними методами аналізу досліджено склад БАДу на наявність у ньому шкідливих для здоров’я речовин. На основі отриманих результатів встановлено, що цей продукт є безпечним для вживання.


компанією «Г.К.ХАН і КО.» для визначення вмісту консерванту – сорбінової кислоти – було надано три зразки харчових сумішей, що містили тваринний білок. На основі даних науково-технічної літератури й експериментальних даних було обрано та адаптовано методику для визначення сорбінової кислоти у присутності білків тваринного походження. Вміст сорбінової кислоти визначено в кожній із сумішей.


– для ТОВ «Еліт-Україна» з використанням фізико-хімічних методів аналізу проведено дослідження омивача для автомобільного скла на присутність метанолу. Визначено вміст метанолу в зразку.


– для ПП «Балога»  проведено дослідження складу промивної рідини для плат. Фізико-хімічними і хімічними методами аналізу було встановлено вміст макро- та мікрокомпонентів зразка.


– представники ПП «Калінторг» звернулися до фірми з проханням визначити хімічний склад зразка мила. Фізико-хімічними та хімічними методами аналізу було встановлено якісний і кількісний склад мила. На основі даних науково-технічної та патентної літератури надано загальну характеристику кожного з компонентів цього продукту.


компанія «Данфосс» звернулася до фірми з проханням встановити причину виходу з ладу систем охолодження холодильних установок. У ході роботи було виконано фізико-хімічний аналіз зразків компресорного масла, зроблено огляд англомовної технічної і патентної літератури. Причину зламу встановлено.


– для ТОВ «Меледа» проаналізовано хімічний склад модифікатора розчинів для бурових установок. Встановлено процентний вміст кожної складової досліджуваної суміші.


– для ФОП проведено фізико-хімічний і хімічний аналіз тисненого дерев’яного виробу з метою виявлення хімічних речовин, що, можливо, використовуються для попередньої обробки деревини перед тисненням. На основі аналізу науково-технічної та патентної літератури надано рекомендації щодо виготовленню дерев’яних виробів методом пресування.


приватною особою до лабораторії НСФ «ОТАВА» було передано три нітрат-тестери «СОЕКС» для встановлення правдивості їхніх показів, оскільки у ході аналізу одного об’єкта кожен з них показував різні результати. Після перевірки приладів і визначення нітрат-іонів контрольним методом було встановлено, що використання нітрат-тестерів фірми «СОЕКС» для визначення нітратів є недоцільним. Спеціалістами фірми рекомендовані більш точні методи визначення нітратів в овочах та фруктах.


– до фірми звернулася приватна особа з проханням встановити причини виникнення систематичного головного болю. Спеціалістами НСФ «Отава» було проведено комплексне еколого-гігієнічне обстеження житлового комплексу, де мешкає ця особа. На основі отриманих результатів та огляду спеціалізованої літератури надано рекомендації щодо усунення факторів, які викликають головний біль.


– для компанії «Г.К. ХАН І КО.» виконано біохімічний аналіз вмісту D-глюкози в низці зразків харчових добавок.


– для ФОП Сокирко Ф.В. було перевірено зразки бавовняної нитки з трьох різних партій на предмет їхнього просякнення солями алюмінію. Не знайдено потрібних солей алюмінію в першій партії, показано, що їх вміст у другій і третій різко відрізнявся.


– для ТОВ «ЄВРО ФІНАНС ЛТД» проведено повне аналітичне дослідження зразків залізної руди. Встановлено процентний вміст заліза, перевірено наявність інших металів, якими цікавився замовник.


– для ФОП Кравець Н.М. виконано наукове дослідження гранул пінополістиролу для визначення можливої обробки їх поверхні неорганічними солями чи поверхнево-активними речовинами. Виявлено, що покриття чи обробка гранул солями чи поверхнево-активними речовинами не проводилась.


– для ФОП Григоренко В.П. було виконано серію аналізів лужного грибного екстракту з метою виявлення джерела потрапляння фталатів в екстракт. Визначено, що джерелом потрапляння були пластикові пляшки, в яких зберігався екстракт.


– для ФОП досліджено хімічний склад м’якого абразивного матеріалу, що використовується в стоматології. Замовнику надано рекомендації щодо зниження собівартості виготовлення матеріалу та покращення його властивостей.


– до фахівців ОТАВИ звернулася приватна особа, стурбована поганою звичкою дитини ковтати рідину з канцелярського коректора. Було перевірено склад двох коректорів – китайського та українського виробництва – на присутність у них речовин, що можуть викликати звикання у дитини, та проаналізовано склад коректорів на наявність у них токсичних сполук. З’ясувалося, що обидва коректори отруйних чи аддиктивних речовин не містять. Отже, звичайно, не рекомендується внутрішньо вживати досліджені коректори, проте тяжких наслідків таке неумисне їх уживання не повинно спричиняти.


– для ФОП Григоренко В.П. проведено хімічний аналіз БАДу на основі продукту переробки грибів. Визначено склад золи, знайдено мікроелементний склад продукту і перевірено на відсутність у ньому токсичних важких металів.


– для ФОП Самойлов А.П. досліджено суміш різноманітних відходів виробництва на сумарний вміст заліза. Розроблено спеціальну методику для проведення цього аналізу. Зроблено висновок про перспективність використання досліджених зразків як сировини в металургії.


– для ФОП за допомогою електрофорезу досліджено вміст білків у БАДі з екстракту тимуса тварин. Виробнику рекомендовано приділяти велику увагу науковій технології одержання препарату, оскільки в разі використання природної сировини існує небезпека отримати фракції пептидів, що містять пріонні білки, віруси, мікроорганізми чи гормони. Усі ці компоненти можуть спричиняти тяжкі захворювання у людей.


– для ФОП Дмитренко Ф.П. досліджено ароматизатор води, що використовується для ароматизації води в душових кабінах. Виявлено основні діючі компоненти, наповнювачі та стабілізатори засобу.


– для ТОВ «БІШОФІТ» проведено хіміко-технологічний аналіз схеми виробництва теплоносія для систем опалення «Дефріз», що виготовляється підприємством. Хіміки ОТАВИ допомогли виробничій фірмі усунути недоліки, які виникали під час експлуатації теплоносія, викликаючи нарікання і скарги споживачів.


– для ТОВ «Гранд-Чубинське» проведено комплексний фізико-хімічний аналіз нерозчинного осаду, що утворювався в опалювальній системі будинку.

Химический анализ загрязнения системы водоочистки