2014 рік

– для АТ «ВЕСКО» досліджено ряд зразків рідких органічних добрив на вміст у них вуглецю, гумінових кислот, фульвокислот. Визначено мінеральний склад добрив, виміряно їх вологість та зольність.


– для приватної особи досліджено сироп із плодів шипшини. Методом газової хроматографії з мас-спектроскопічною детекцією доведено відсутність у сиропі синтетичних отрутохімікатів. Підтверджено факт виробництва сиропу з плодів шипшини шляхом порівняння зі складом екстракту плодів шипшини, виготовленого в лабораторії.


– для приватної особи досліджено фармацевтичну субстанцію на відповідність стандартам якості за європейською фармакопеєю. Спектральними методами досліджень встановлено, що основний складник відповідає вказаному виробником. Методом рідинної хроматографії показано, що субстанція не містить помітних кількостей домішок. Встановлено, що вологість субстанції дещо перевищує норми європейської фармакопеї.


– для приватної особи проведено аналіз складу золи, утвореної з альтернативного виду палива. Визначено вміст основних компонентів золи, методом рентгенофлуоресцентного аналізу показано відсутність помітних кількостей сполук важких металів у ній.


– для приватної особи проведено дослідження зразка кам’яної солі на вміст нерозчинної домішки і встановлено мінеральний склад домішки методом рентгенофазового аналізу. Визначено, що зразок містить більше 1 % домішки, яка складається переважно з доломіту, кварцу та мінералу з класу цеолітів.


– для приватної особи проведено дослідження зразків спортивної харчової добавки на вміст білків і вуглеводів. Також встановлено мікроелементний склад методом рентгенфлуоресцентного аналізу та виявлено сліди пестициду пропамакарбу в зразках методом газової хроматографії.


– для АТ «ВЕСКО» проведено дослідження органічного добрива на предмет вмісту у ньому вуглецю, гумінових кислот, фульвокислот і мінерального складу. Виміряно вологість, зольність та рН водної витяжки добрива.


– для ТОВ «ЕЙ-ЕЙЧ-АЙ-КЕРРІЕР» заміряно ряд показників робочої рідини для холодильних установок, а саме: лужність, вміст інгібіторів корозії, вміст основного складника розчину.


– для приватної особи проведено аналіз паркетної дошки на вміст шкідливих речовин. В екстракті, отриманому із дослідного зразка, було виявлено речовини, які не характерні для деревини. Ймовірно, ці сполуки є складниками засобів, що використовуються для покращення декоративних якостей паркету, запобігання впливу вологи і шкідникам. Більшість з ідентифікованих речовин є токсичними або канцерогенними та мають різкий запах. Очевидно, саме виділення цих сполук у повітря і спричинило появу неприємного запаху в приміщенні, на який жалівся замовник.


– для приватної особи проведено перевірку лосьйону для волосся. Для виробництва цього засобу можуть використовуватися дві речовини-гомологи: міноксидил і міноксидин. На етикетці наданого препарату було вказано, що він містить міноксидин. Замовника цікавило, чи дійсно саме ця сполука використовувалася у виробництві. За допомогою фізико-хімічних методів вдалося довести, що лосьйон містив іншу сполуку, а саме міноксидил.


– для приватної особи проведено аналіз теплоносія. За словами замовника, рідина складається з водного розчину броміду літію з добавками для інгібування корозії. За допомогою низки фізико-хімічних методів і методів аналітичної хімії було встановлено, що наданий зразок теплоносія не містить жодного із заявлених компонентів.


– для приватної особи проведено якісний аналіз каучукового шнура. Замовник скаржився, що шнури з останніх партій з часом втрачають свою еластичність. Наданий зразок було досліджено методом ІЧ-спектроскопії, було встановлено, що він складається не з каучуку, а з полівінілхлориду. Інформацію передано замовнику.


– для приватної особи проведено аналіз повітря в будинку. Мешканці оселі скаржилися на неприємні хімічні запахи та проблеми із здоров’ям. Науковці відібрали проби повітря і дослідили їх. Хімічний аналіз встановив, що рівень забруднення повітря формальдегідом перевищує норми, також виявлено в повітрі підвищений вміст летких органічних речовин, зокрема ізобутану. Як можливе джерело формальдегіду було визначено теплоізоляційний матеріал, який використовувався при будівництві даху. Результати аналізу його зразка показали, що це карбамідно-формальдегідний пінопласт, який унаслідок нагрівання під променями сонця здатний виділяти небезпечні речовини, зокрема формальдегід.


ТОВ «Український пожежний дім» було надано зразки спринклерних колб із рідинами червоного і зеленого кольорів з метою визначення основних складників рідин. Фізико-хімічними методами було встановлено якісний та кількісний вміст речовин, які містили колби для спринклерів.


– для ТОВ «Ремпобуттехніка» встановлено склад матеріалу деталі (фазообертач). Зразок дослідили фізико-хімічними та хімічними методами, визначили якісний і кількісний склад компонентів деталі.


– для приватної особи проведено аналіз зразка бруду, що збирається в системі очистки стічних вод, з метою з’ясування його хімічної природи і причин накопичення. Хімічний аналіз дав змогу встановити, що причиною виникнення забруднення є утворення осаду стеарату кальцію, який утворюється при взаємодії катіонів кальцію, присутніх у жорсткій воді, та аніонів стеарату, присутніх, зокрема, у звичайному милі. Замовнику надано рекомендації щодо запобігання накопиченню осаду.


– для фермерського господарства досліджено зразок харчової добавки для тваринництва, що являла собою неоднорідний порошок чорного кольору з включеннями перемеленого сухого листя. За результатами аналізу встановлено, що зразок містить значну кількість кристалічних фаз сульфіду заліза та сірки, а також незначну кількість домішок інших елементів. Аналіз органічної складової препарату не проводився.


– для приватної особи проведено наукове дослідження концентрату, отриманого з волоського горіха та меду на предмет вмісту в ньому вітаміну С. Методами аналітичної хімії встановлено концентрацію вітаміну С.


приватною особою було надано зразки паростків томатів із помаранчевими плямами на листі, пагонах, а також зразок ґрунту для виявлення в наданих зразках привнесених отрутохімікатів чи інших антропогенних шкідливих речовин. Результати хімічного аналізу показали, що екстраговані із зразків речовини є типовими для ґрунту та рослинної сировини і не містять хлорорганічних сполук. Також науковці провели додатковий пошук інформації про можливі причини виникнення помаранчевих виразкоподібних плям. Встановлено, що найбільш схожим за зовнішніми проявами є захворювання садових рослин, яке викликане грибками класу Pucciniomycetes – іржа.


ТОВ «Бішофіт» було надано емульсію для визначення в ній кількості виноградного масла, аніонних поверхнево-активних речовин у розчині, а також ефірних олій і камфори. За результатами дослідження встановлено кількісний вміст компонентів зразка та показано, що не всі заявлені замовником компоненти містяться в складі емульсії.


– для ПСП АФ «СВIТАНОК» визначено в азотно-фосфорно-калійному комплексному добриві масові частки загального Азоту (%), загальних фосфатів (%), Калію в перерахунку на К2О (%) і загальних сульфатів у перерахунку на Сірку (%). Кількість компонентів у зразках добрив встановлено за допомогою методів аналітичної хімії, інформацію передано замовнику.


– для ТОВ «Баланс Інжиніринг» було визначено причини утворення бруду в системи охолодження двигуна, де як теплоносій використовувався етиленгліколь. Фізико-хімічними і хімічними методами було встановлено, що основним компонентом рідкої фракції є гліцерин, а не етиленгліколь. На основі цих даних можна стверджувати, що причиною утворення забруднення є використання неправильного теплоносія, оскільки в’язкість гліцерину є набагато вищою, ніж в’язкість етиленгліколю. Отже, ефективність відводу тепла від гарячих поверхонь набагато нижча, що спричиняє локальний перегрів деталей двигуна та значно пришвидшує корозію їх поверхні.


– для приватної особи проведено аналіз зразка стабілізатора для розчинів гіпохлориту натрію на предмет його здатності підтримувати сталу величину рН. За результатами досліджень з’ясовано, що зразок не може істотно впливати на рН гіпохлориту при вказаній замовником нормі розведення та взагалі не може збільшувати рН гіпохлориту. Також стабілізатор не містить речовин, які здатні зв’язувати важкі метали в розчині. Отже, показано, що наданий зразок препарату не чинить будь-якої корисної дії при використанні як стабілізатора для гіпохлориту натрію марки А.


– для приватної особи мікробіологами НСФ «ОТАВА» було проведено бактеріологічне дослідження приватного будинку. В результаті проведеного аналізу, в повітрі жилих приміщень, ванни та кухні було виявлено перевищення кількості гемолітичної мікрофлори та пліснявих грибів. Аналіз змивів з меблів, робочих поверхонь, холодильника та сантехніки вказав на присутність у будинку пліснявих та дріжджеподібних грибів, а також бактерій з роду Bacillus та групи кишечної палички. Мікробіологічна забрудненість оселі може бути наслідком підвищеної вологості приміщень, їх недостатньої вентиляції та малої кількості вологих прибирань. Наявність гемолітичної мікрофлори свідчить про наявність інфекцій верхніх дихальних шляхів у мешканців будинку.


приватна особа звернулася з проханням провести аналіз гелевої основи, яка використовується для виробництва ароматизаторів. За допомогою низки хіміко-фізичних та фізичних методів науковцями фірми було встановлено, що складниками гелю є полісахариди та додаткові компоненти-гелеутворювачі.


ТОВ «Микитівський доломітний завод» звернувся з проханням визначити вміст монтморилоніту (глинистий мінерал класу силікатів) у бентонітовій глині. Науковцями фірми для наданого зразка глини було отримано рентгенівську дифрактограму, яку далі було порівняно із дифрактограмами монтморилонітів та інших мінералів, що є типовими для глин. В результаті наукового дослідження було встановлено, що монтморилоніт у представленому зразку відсутній, натомість глина містить у своєму складі мусковіт, хлориті кварц.


– для приватної особи науковцями НСФ «ОТАВА» проведено науковий аналіз рідкого холодоагенту. Замовника цікавив склад наданої рідини, оскільки в її паспорті безпеки як складники зазначалися лише алкани (парафінові вуглеводні). За результатами низки фізико-хімічних досліджень було встановлено, що основним компонентом холодоагенту (99,95 %) був н-тетрадекан, CAS# 629-59-4. Решту (0,05 %) складала домішка – ізомер основного компонента – 2,3-диметилдодекан CAS# 6117-98-2.


– для приватної особи проведено дослідження покращувача ґрунту на вміст у ньому 8 елементів. За допомогою методу атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно-зв’язаною плазмою було встановлено кількісний вміст K, Ca, Mg, Si, Fe, Cu, Zn і Mn у наданому замовником зразку препарату.


– для проведення дослідження на вміст 10 елементів науковцями НСФ «ОТАВА» було отримано зразок вологого високодисперсного порошку сірого кольору, що, за інформацією замовника, являв собою алюмосилікатні мікросфери. За допомогою фізико-хімічного методу було встановлено вміст таких елементів: Na, K, Ca, Mg, Al, Si, Fe, Ti, P та Mn.


– науковцями фірми для приватної особи проведено порівняльне дослідження двох фільтрувальних тканин. Після візуального огляду було встановлено, що обидва надані зразки складаються із зовнішнього («валяне» волокно) і внутрішнього шарів – армування, яке утворюється в результаті переплетенням міцних волокон. За допомогою фізико-хімічних методів було з’ясовано, що матеріали армувального шару були різними, а «валяні» волокна в обох тканинах практично збігалися.


приватна особа звернулася із проханням перевірити плівку, яка використовується для фасування ковбасних виробів, на вміст шкідливих елементів та встановити, яка їх кількість мігрує до готової продукції. Науковці повністю відтворили технологічний процес використання плівки й отримали робочий розчин. Результати його аналізу засвідчили перевищення норм допустимих кількостей міграції Берилію (Be), Бору (B), Кадмію (Cd), Ртуті (Hg) та Свинцю (Pb).


– для ТОВ «Бішофіт» проведено наукове дослідження теплоносія на кількісний вміст у ньому води, гліцерину і пропіленгліколю. За допомогою хімічних та фізико-хімічних методів було з’ясовано, що наданий замовником зразок складається з води, гліцерину та домішок, їх ідентифікація не була метою аналізу.


– представники ТОВ «Торговий дім Райсінг» звернулися до науковців фірми із проханням визначити речовини, з яких складалися зразки напівштучної шкіри. В результаті аналізу було ідентифіковано компоненти матеріалів, що використовувалися для виробництва наданих зразків, запропоновано низку марок речовин, з яких можливо отримати аналогічну шкіру, та знайдено патент на технологію виробництва напівштучної шкіри.


приватна особа звернулася з проханням з’ясувати, чи не була випалена нею цигарка просякнута речовинами, що можуть завдавати шкоди здоров’ю. З цією метою науковцями фірми було проведено порівняльний аналіз двох цигарок однієї і тієї ж марки. Перший дослідний зразок (нова цигарка) слугував контролем, другий (недопалок) – аналізувався на вміст речовин чужорідного походження. За допомогою хіміко-фізичних методів було доведено, що «підозріла» і «контрольна» цигарки містили одні і ті самі речовини.


– для приватної особи проведено наукове дослідження зразка мінерального походження, що являв собою шматок породи сірого кольору з білими кристалічними включеннями, зовні вкритий світло-коричневою кіркою. Метою дослідження було визначення вмісту Sb, Bi, Pb, As, Cu та S. За допомогою фізико-хімічних методів було встановлено кількісний вміст елементів.


– представник компанії «Костал Україна» звернувся до НСФ «ОТАВА» з проханням з’ясувати причину виникнення браку деталей під час їх пайки з використанням певної партії контактів. Науковцями фірми було знайдено кілька проблем, які могли лежати в основі порушення технологічного процесу, та проведено низку аналізів для їх підтвердження/спростовування. У результаті наукового дослідження було з’ясовано причину виникнення браку деталей під час їх пайки, яка полягала в різному відсотку гальванічно-осадженого срібла на поверхні контактів.

лабораторний аналіз