2015 рік

– для приватної особи перевірено два зразки технічного етилендіаміну на вміст основного компоненту, води та проведено дослідження на наявність органічних домішок. Виявлено, що жоден з отриманих зразків не містить у своєму складі етилендіаміну, а є сумішшю метилового спирту, моно-, ди- і триетаноламінів у різних пропорціях із незначним відсотком води.


– для приватної особи проведено експрес-аналіз молока (це послуга від компанії «ОТАВА», що дозволяє протягом 3-х годин отримати інформацію про якість молока). Дослідження показали відсутність консервантів та антибіотиків у зразку молока. Низьке значення ОВП було зумовлене використанням замовником брудного посуду для доставки зразка до лабораторії.


– для приватної особи досліджено фізико-хімічні параметри води зі свердловини за 31 показником. Виявлено значне перевищення норм по вмісту заліза, що спричинює появу металічного смаку й запаху, а також кольору й каламутності.


– для приватної особи досліджено воду, яку піддали обробці реактивами для очищення стоків. Встановлено перевищення у воді допустимого вмісту нітратів, нітритів, хлоридів, алюмінію, бору, міді та заліза.


– для комерційної фірми досліджено компонентний склад пропитки зразка сальникової набивки. З’ясовано, що основними компонентами зразка є технічний вазелін, глина, кальцит (карбонат кальцію), кварц, жирні кислоти С16-С20, їх солі та естери.


– для комерційної фірми досліджено зразки води, відібрані з Дністра, басейну і криниці. Метою дослідження було визначення вмісту окремих елементів, формальдегіду та присутності органічних отрутохімікатів. За результатами аналізу перевищення допустимих норм за жодним із перевірених показників не виявлено.


– для аграрного концерну досліджено сольовий розчин з метою визначення вмісту ряду елементів у зразку, виявлення неорганічних аніонів, встановлення присутності та вимірювання вмісту аніонних чи катіонних поверхнево-активних речовин (ПАР).


– для ФОП досліджено зразок паливних пелет з метою встановлення вологості, вмісту золи, сірки, вуглецю, виходу летких речовин, а також питомої теплоти згорання. Результати дослідження показали, що зразок має паливні показники, характерні для матеріалів органічної природи.


– для приватної особи досліджено зразок невідомої субстанції у пошкодженій упаковці з метою встановлення походження речовини та оцінки її небезпечності для людини. З’ясовано, що за складом субстанція подібна до рідкого засобу для очистки закупорених брудом стоків або ж до концентрату активної піни для автомийки.


– для приватної особи проведено дослідження водопровідної води з метою визначення вмісту важких металів. У ході досліджень не було виявлено перевищення допустимих норм за жодним із перевірених елементів.


– для комерційної фірми досліджено осад із системи очищення води з метою виявлення у його складі солей етилендиамінтетраоцтової та оксиетилідендифосфонової кислот. За результатами дослідження встановлено відсутність у зразку як солей етилендиамінтетраоцтової чи оксиетилідендифосфонової кислоти, так і інших органічних речовин.


– для українського представництва аграрної компанії (Канада) спільно з лабораторією PRISM Analytical Technologies (США) визначено якість повітря офісів організації. Аналіз повітря показав, що основними виявленими забрудниками, характерними для досліджених приміщень, є альфа-пінен й інші терпени, а також формальдегід, капроновий альдегід та валеріановий альдегід. Основним джерелом забруднювачів можна вважати композитні матеріали на основі деревини, а саме: матеріал ламінатної підлоги або меблів.


– для ФОП досліджено зразок порошку біло-кремового кольору (за словами замовника – індол-3-масляної кислоти) з метою перевірки його складу. З’ясовано, що наданий зразок субстанції являє собою хроматографічно чисту (тобто без сторонніх домішок) індол-3-масляну кислоту.


– для комерційної фірми досліджено пластикові кільця з метою визначення основних полімерних складників матеріалів, з яких вони були виготовлені.


– для приватної особи проведено дослідження фармацевтичної субстанцiї – міноксидилу – з метою підтвердження присутності та встановлення вмісту діючої речовини. Дослідження підтвердили, що зразок відповідає вимогам фармакопейної статті Європейської фармакопеї до міноксидилу.


– для приватної особи проведено дослідження очищеної води з метою встановлення залишкового вмісту заліза, марганця та діоксиду кремнію.


– для приватної особи проведено дослідження гранульованої аміачної селітри з метою визначення масової частки протизлежувальної добавки «Novoflow».


– для приватної особи проведено дослідження ґрунту з метою встановлення природи забруднюючих домішок. Замовник припустив, що  ґрунт забруднений креозотом, проте результати аналізу показали, що основними забрудниками є конденсовані ароматичні сполуки, зокрема нафталін.


– для приватної особи проведено дослідження рідкого органічного добрива. Метою досліджень було встановлення масової частки гумінових кислот, фульвокислот, азоту та мікроелементного складу.


– для приватної особи проведено дослідження «алюмінієвого шлаку». Метою досліджень було встановлення вмісту алюмінію, кремнію, фосфору, сірки та ряду інших елементів.


– для приватної особи проведено аналіз ряду засобів для догляду за рослинами з метою встановлення кількісного вмісту діючих речовин. Результати досліджень показали, що вміст діючих речовин відповідає заявленому на етикетці.


– для приватної особи досліджено ряд зразків бентонітової глини. Встановлено кількісний вміст кремнію, хрому та марганцю.


– для приватної особи досліджено два зразки торфу – «фрезерного» та «поживного». Для «фрезерного» торфу встановлено теплоту згоряння, вміст сірки, вуглецю, золи, а також вихід летких речовин. Для «поживного» зразка торфу з’ясовано вологість, pH і кількісний вміст натрію, калію та фосфору.


– для комерційної фірми проведено аналіз зразка рідкого мікроелементного добрива на вміст MgO, Na2O, SO3, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Co.


– для комерційної фірми досліджено ґрунт на вміст пестициду пендименталіну.


– для комерційної фірми проведено аналіз компресорного масла з метою з’ясування причини виходу з ладу компресорів. Дослідження показали, що компресорне масло містить надлишкову вологу.


– на замовлення комерційної фірми проведено дослідження зразка фасадного утеплювача з метою з’ясування причини утворення на поверхні матеріалу плям рудого кольору. Виявлено присутність стороннього органічного барвника в цементному розчині для штукатурки.


– для приватної особи проведено аналіз гумінового добрива на вміст ряду елементів, гумінових і фульвокислот. Результати аналізу показали, що сировина не містить гумінових кислот, а тому не відповідає вимогам.


– для комерційної фірми досліджено зразок концентрованого яблучного соку на вміст залишкових кількостей пестициду карбендазиму. Встановлено, що зразок відповідає європейським нормам.

Химический анализ загрязнения системы водоочистки