2019 рік

– для комунального підприємства проведено хімічний аналіз невідомої рідини з різким запахом з метою визначення її складу та ідентифікації основних компонентів задля екологічної утилізації великої партії цієї речовини. Встановлено хімічний склад зразка, ідентифіковано його основні компоненти, надано паспорти безпеки для них (із зазначенням шляхів  безпечної утилізації).


– для приватної особи проведено аналіз ниркового каменю з метою встановлення його типу. Визначено тип каменю та його хімічний склад. Результати аналізу допоможуть лікареві встановити причину появи каменю та призначити лікування.


– для приватного підприємства проведено хімічний аналіз технологічної рідини з метою визначення її фізичних властивостей і складу для відновлення технологічного процесу виробництва.


– для приватного підприємства проведено хімічний аналіз тютюнових виробів з метою визначення вмісту «важких металів» і токсичних елементів. Досліджено  елементний склад наданих зразків, виявлено ряд токсичних елементів, які завдають шкоди здоров’ю людини.


– для приватної особи проведено аналіз повітря у квартирі з метою виявлення небезпечних сполук (формальдегіду, ацетальдегіду та ін.), які можуть з’являтися  після ремонту і спричинювати неприємний запах у приміщенні. У повітрі визначено вміст карбонільних сполук (формальдегід, ацетальдегід, акролеїн, пропіональдегід, метакролеїн, бутиральдегід, бензальдегід, валеральдегід, гексальдегід). Встановлено, що концентрація цих сполук не перевищує  гранично допустимих норм, встановлених для житлового приміщення.


– для приватної особи проведено дослідження зразка фільтра цигарки з метою визначення в ньому фармацевтичних препаратів. Встановлено, що зразок не містить фармацевтичних препаратів, натомість у ньому знайдено інші хімічні речовини.


– для приватної особи досліджено зразок пелет з метою визначення його паливних характеристик. Визначено вологість, зольність і вміст летких речовин у зразку. Встановлено вміст вуглецю та сірки, розраховано параметри калорійності.