2019 рік

– для комерційної фірми проведено дослідження паливних характеристик тріски. Визначено ряд таких показників, як вологість, зольність, вміст летких речовин, карбону, сірки, вищу і нижчу теплоту згорання.


– для комерційної фірми проведено хімічний аналіз розсади. Причиною звернення замовника до лабораторії став сповільнений розвиток рослин. У процесі дослідження в розсаді не було знайдено залишків засобів захисту рослин, у т.ч. гербіцидів та фунгіцидів.


– для комерційної фірми проведено аналіз продуктів харчування з метою визначення в них вмісту глютену.


– для комерційної фірми проведено аналіз добрива з метою визначення складу, мікро- і макроелементів та вмісту гумінових кислот.


– для комерційної фірми проведено аналіз пестицидів. Причиною звернення замовника до лабораторії стала підозра на фальсифікацію продукту. В результаті дослідження було встановлено, що наданий зразок є підробкою оригінального продукту.


– для комерційної фірми проведено дослідження з визначення формальдегіду в деревних пелетах. В лабораторії було дібрано метод визначення, який вимірює формальдегід на низьких концентраціях.


– для комерційної фірми проведено хімічний аналіз мінерального добрива з метою визначення в ньому вмісту піридину.


– для приватної особи проведено хімічний аналіз з ідентифікації сторонньої домішки у зразку цукру. В  результаті проведеного дослідження було ідентифіковано основні компоненти домішки та визначено її походження.


– на замовлення приватної особи досліджено засоби для покращення чоловічого статевого здоров’я, зокрема визначено діючі речовини цих зразків.


– для приватної особи проведено аналіз повітря в приміщенні. Причиною звернення був неприємний хімічний запах у приміщенні. В результаті було визначено вміст формальдегіду й інших карбонільних сполук (15 показників – які типово зустрічаються після ремонту в приміщенні) та порівняно дійсні значення із нормативними.


– на замовлення телеканалу «Україна» визначено вміст важких металів і токсичних елементів у зразках тютюнових виробів.


– для комерційної фірми досліджено харчовий продукт з метою визначення вмісту в ньому глютену.


– для торгової мережі проведено хімічний аналіз миючих засобів з метою визначення в них вмісту формальдегіду.


– для комерційної фірми проведено хімічний аналіз мінерального добрива з метою пошуку в ньому потенційно небезпечних домішок, зокрема фенолу, бензолу, піридину і нафталіну.


– на замовлення телеканалу «Україна» проведено хімічний аналіз речей із секонд-хенду. В процесі дослідження було виділено й ідентифіковано близько 50-и речовин, що містяться у наданих замовником зразках.


– для комерційної фірми проведено дослідження з перевірки присутності залишків засобу захисту рослин у зразку зернової культури.


– на замовлення приватної особи досліджено зразок спирту з метою перевірки наявності в ньому сторонніх органічних домішок.


– на замовлення комерційної організації зареєстровано технічні показники хімічного складу для сировини та продукції, виготовленої з неї.


– для приватної особи досліджено п’ять зразків полімерних матеріалів з метою ідентифікації їх основних складників.


– для приватної особи проведено дослідження з визначення вмісту формальдегіду і поверхнево-активних речовин у двох зразках миючих засобів.


– для приватної особи виміряно вміст води в зразку мильної основи.


– для комерційної організації проведено порівняльний аналіз двох зразків технологічних рідин. Причиною звернення була розбіжність отриманих при виробництві та в лабораторії покупця результатів вмісту основного компоненту в різних пробах. Результати аналізу основних компонентів наданих технологічних рідин показали, що у першому зразку основним складником є інша незаявлена  речовина, яка і була причиною розбіжності результатів.


– для приватної особи проведено порівняльний аналіз сировини для виготовлення мила. Замовник звернувся до лабораторії з метою встановлення причини помутніння одного із зразків. В результаті дослідження було встановлено, що ймовірною причиною помутніння є наявність у зразку заліза та виміряно його вміст у двох зразках.


– для приватної особи було проведено пробовідбір забрудників повітря в квартирі з подальшим їх визначенням. Причина звернення – неприємний хімічний запах у приміщені після ремонту. В результаті аналізу було визначено вміст формальдегіду та інших карбонільних сполук (15 показників), які типово зустрічаються після ремонту в приміщенні та порівняно дійсні значення із нормативними.


– для комерційної фірми досліджено харчову добавку з метою визначення її енергетичної цінності. Виміряно вміст білків, жирів, вуглеводів і розраховано енергетичну цінність наданого зразка.


– для приватної особи проведено хімічний аналіз двох дезінфікуючих засобів з метою перевірки заявлених основних компонентів. Встановлено, що заявлений склад відповідає дійсності.


– для приватної особи досліджено два зразки декоративної косметики з метою визначення їх хімічного складу. Замовник підозрював наявність у косметиці речовин природного походження, які здатні викликати гострі алергічні реакції. Встановлено, що в зразках відсутні такі речовини, але вони містять органічні синтетичні складники, що здатні викликати алергічні реакції.


– для приватної особи досліджено склад і вміст суміші кислот. За твердженням замовника, суміш містила в собі дві сильних кислоти та одну слабку. Було виміряно вміст цих трьох кислот.


– для приватної особи проведено хімічний аналіз таблетки з метою визначення її хімічного складу. Замовник підозрював невідповідність заявленої в ній діючої речовини. Результати дослідження підтвердили присутність заявленої діючої речовини в таблетці.


– для приватної особи проведено дослідження з ідентифікації забрудника, який з’явився на поверхні продукту функціонального призначення. Встановлено природу походження забруднення та ідентифіковано його основні компоненти.


– для комерційної фірми проведено хімічний аналіз пелет з метою визначення їхніх паливних характеристик. Визначено низку таких показників: вологість, зольність, вміст летких речовин, вміст карбону, сірки, вищу і нижчу теплоту згорання.


– для комерційної фірми досліджено хімічний склад невідомих рідин. Метою звернення була ідентифікація складників з подальшим правильним екологічним їх утилізуванням. В результаті дослідження було визначено складники й надано їх паспорти безпеки.


– для комерційної фірми виконано хімічний аналіз зразка органічного добрива з метою визначення його амінокислотного складу.


– для приватної особи досліджено склад зразка засобу рослин. Причиною звернення замовника було самочинне розшарування зразка із подальшим дослідженням складу його фракцій. Визначено хімічний склад фракцій зразка і встановлено ймовірну причину його розшарування.


– для приватної особи проведено хімічний аналіз засобу захисту рослин (ймовірно, інсектициду) з метою визначення в ньому наявної діючої речовини. Визначено наявну діючу речовину і встановлено, що цей засіб захисту рослин є фунгіцидом.


– для комерційної фірми досліджено дистильовані реагенти з метою визначення в них домішок.


– для приватного підприємства виконано хімічний аналіз органічного добрива з метою визначення вмісту різних форм азоту в зразку.


– для приватної особи досліджено зразок пшеничного борошна з метою перевірки наявності в ньому глютену.


– для приватної особи проведено хімічний аналіз ниркового каменю з метою визначення його типу. Визначено тип каменю, його хімічний склад. Ця інформація дасть змогу лікареві встановити причину появи каменю та призначити лікування.


– для приватної особи досліджено зразок побутового ароматизатора з метою визначення складових, які спричинюють запах. Зі зразка було вилучено речовини, що спричинюють запах, та визначено їх хімічний склад. Ідентифіковано понад сотню органічних речовин, які містяться в зразку.


– для приватної особи проведено хімічний аналіз зразка готової страви з метою перевірки наявності в ньому фармацевтичних препаратів, що можуть негативно впливати на здоров’я людини. Фармацевтичних препаратів у страві не виявлено.


– для приватного підприємства виконано хімічний аналіз води з метою визначення у ній формальдегіду. Встановлено, що вміст формальдегіду у зразку води не перевищує норм, встановлених для питної води.


– для приватного підприємства досліджено зразок добрива з метою визначення в ньому ряду хлорорганічних пестицидів. Встановлено факт їх відсутності в помітних кількостях.


– для приватного підприємства проведено хімічний аналіз косметичного засобу для тіла з метою перевірки в ньому наявності ментолу. Встановлено, що зразок не містить ментолу, натомість у ньому виявлено низку інших хімічних сполук.


– для приватного підприємства досліджено пелети з метою визначення їхніх паливних характеристик. Визначено вологість, зольність та вміст летких речовин у зразку. Встановлено вміст вуглецю і сірки, розраховано параметри калорійності.


– для комунального підприємства проведено хімічний аналіз невідомої рідини з різким запахом з метою визначення її складу та ідентифікації основних компонентів задля екологічної утилізації великої партії цієї речовини. Встановлено хімічний склад зразка, ідентифіковано його основні компоненти, надано паспорти безпеки для них (із зазначенням шляхів  безпечної утилізації).


– для приватної особи проведено аналіз ниркового каменю з метою встановлення його типу. Визначено тип каменю та його хімічний склад. Результати аналізу допоможуть лікареві встановити причину появи каменю та призначити лікування.


– для приватного підприємства проведено хімічний аналіз технологічної рідини з метою визначення її фізичних властивостей і складу для відновлення технологічного процесу виробництва.


– для приватного підприємства проведено хімічний аналіз тютюнових виробів з метою визначення вмісту «важких металів» і токсичних елементів. Досліджено  елементний склад наданих зразків, виявлено ряд токсичних елементів, які завдають шкоди здоров’ю людини.


– для приватної особи проведено аналіз повітря у квартирі з метою виявлення небезпечних сполук (формальдегіду, ацетальдегіду та ін.), які можуть з’являтися  після ремонту і спричинювати неприємний запах у приміщенні. У повітрі визначено вміст карбонільних сполук (формальдегід, ацетальдегід, акролеїн, пропіональдегід, метакролеїн, бутиральдегід, бензальдегід, валеральдегід, гексальдегід). Встановлено, що концентрація цих сполук не перевищує  гранично допустимих норм, встановлених для житлового приміщення.


– для приватної особи проведено дослідження зразка фільтра цигарки з метою визначення в ньому фармацевтичних препаратів. Встановлено, що зразок не містить фармацевтичних препаратів, натомість у ньому знайдено інші хімічні речовини.


– для приватної особи досліджено зразок пелет з метою визначення його паливних характеристик. Визначено вологість, зольність і вміст летких речовин у зразку. Встановлено вміст вуглецю та сірки, розраховано параметри калорійності.