Сервіси синтетичної хімії
Назва послуги
Органічний синтез
Комбінаторний синтез
Хімічний синтез біологічно активних сполук на замовлення
Розробка й оптимізація шляхів синтезу
Синтез нових гетероциклічних сполук з підтвердженням структури
Замовити
Сервіси біомедичної хімії
Назва послуги
Ідентифікація та валідація лідерних сполук
Оптимізація лідерних сполук
Замовити
Сервіси аналітичної хімії
Назва послуги
Ідентифікація/порівняння складу продуктів
Удосконалення рецептури продуктів
Характеристика сировини
Розробка рецептури продуктів
Ідентифікація «невідомих речовин»
Замовити
Комп’ютерна хімія
Замовити
Дизайн флуоресцентних барвників
Назва послуги
Вимірювання спектрів поглинання і флуоресценції
Розробка флуоресцентних аналізів та протоколів
Дизайн флуоресцентних зондів і міток для цільового об'єкта
Проектування барвників для різних завдань
Вивчення взаємодії малих молекул з біологічними молекулами і характеристика зв'язування
Замовити
Хімія поверхні
Назва послуги
Дослідження хімічної природи поверхні, кількісна оцінка вмісту кислотних центрів Бренстеда і Льюїса при адсорбції різних основних молекул-зондів (амоніак, піридин, заміщені піридини тощо)
Визначення структурно-сорбційних характеристик зразка методами адсорбції азоту та інших молекул-зондів
Розробка сорбентів для вилучення заданих речовин з газової фази
Хімічні і полімерні модифікації нанорозмірного кремнезему нелеткими органічними сполуками з низькою і високою молекулярною масою (в тому числі біологічно активними сполуками) в умовах псевдо зрідженого стану і механічної активації
Геометрична модифікація нанокремнезема шляхом механічної обробки
Комбіновані хіміко-адсорбційні модифікації дисперсних оксидів з метакрилатвмісними олігомерами і кремнійорганічними речовинами для розробки гібридних наповнювачів для полімерів промислового і медичного застосування
Розробка комбінованих продуктів, що містять нанорозмірні контейнери типу «ядро-оболонка» шляхом послідовної адсорбційної модифікації нанокремнезема біологічно активними речовинами і полімерами
Замовити
Хімія матеріалів
Назва послуги
Кількісний та якісний фазовий аналіз матеріалів методами рентгенівської порошкової дифракції
Термічний аналіз матеріалів
Розробка підходів синтезу і модифікації різних нанооксидів, металів і наночасток солей металів, та нанокомпозитів
Розробка і дослідження адсорбентів, гетерогенних каталізаторів, наповнювачів для полімерів, матриць доставки лікарських засобів, антибактеріальних композиційних матеріалів, компонентів для порошкових вогнегасників і льдоутворюючих агентів, порошків для контрольованого гелеутворення і стабілізації суспензії/емульсії, агентів, що запобігають злипанню, для сухих сумішей (наприклад, кукурудзи, насіння)
Вивчення фізико-хімічних властивостей матеріалів, в тому числі структурних, текстурних, морфологічних, адсорбційних, спектроскопічних та інших характеристик
Вивчення кристалічних і електронних структур
Вивчення поведінки розбавлених і концентрованих суспензій
Вивчення властивостей адсорбційних шарів, що містять полімери, неорганічні кластери і наночастинки металів
Дослідження доставки лікарських засобів і звільнення з композиційних матеріалів
Замовити