27 Січня, 2012

Чи завжди ультрасучасні прилади забезпечують точне визначення хімічного складу в зразках металів?

Сучасні спектральні методи аналізу дають змогу оперативно отримувати надточні результати про вміст різноманітних металів у певних металевих деталях, зокрема в металобрухті. Слід зазначити, що в окремих випадках лабораторні дослідження можуть бути проведені винятково лише інструментальними методами. Проте такі методи досліджень мають значний недолік – вони часто потребують специфічної пробопідготовки або передбачають жорсткі вимоги до якості зразків наданих для якісного хімічного аналізу.

Більшість інструментальних аналітичних лабораторій під час якісного хімічного аналізу орієнтуються на поточний (рутинний) аналіз типових зразків, що зазвичай характеризується великою кількістю і деякою масовістю. Досить часто оператори приладів досконало володіють лише  двома-трьома  методиками лабораторних досліджень типових зразків, не маючи при цьому відповідної освіти, щоб оперувати загальними фундаментальними принципами аналітичної хімії.

Із проведенням нестандартних хімічних аналізів допоможе творчий підхід

Коло об’єктів, з якими доводиться працювати хіміку-аналітику, збільшується разом із розвитком виробництва. Для деяких нестандартних зразків дуже часто зовсім не існує валідних методик кількісного та якісного хімічного аналізу, через те, що їх досі не встигли розробити або затвердити. Для інших методики визначення хімічного складу існують, але вони досить складні до реалізації.

Оператор на приладі з ними може бути не ознайомлений або, як правило, не вважатиме за доцільне вирізняти такі зразки серед типових й використовувати правильні методи пробопідготовки, оскільки це вимагає додаткових  розумових і фінансових зусиль.

Приклад такого зразка – відходи виробництва, які можна використовувати в металургії. Такий об’єкт може містити як метали у вільному стані, так і їх окиси чи солі.

Під час проведення хімічного аналізу на визначення хімічного складу такого зразка часто здійснюється рентгенофлуоресцентний аналіз (РФА) – один із сучасних спектроскопічних методів лабораторного дослідження речовини з метою отримання її елементного складу.

У зразку із заліза й залізної окалини, наприклад для сплавів, метод РФА покаже близько 100 % заліза, незважаючи на те, що за вагою його набагато менше. А спробувати для такого зразка метод РФА для мінералів заважає металічне залізо.

У такому випадку для проведення коректного лабораторного дослідження на визначення хімічного складу, зразок необхідно зважити, розчинити в кислоті, висушити й знову зважити. Лише потім якісний хімічний аналіз за методом для мінералів з перерахунком на початкову масу дасть достовірний результат. Навряд чи оператор приладу, який знімає до десяти спектрів за день, стане так себе обтяжувати.

Спеціалісти Науково-сервісної компанії «ОТАВА» не орієнтуються на масовий аналіз і підходять до поставлених перед ними задач індивідуально і, перш за все, аналітично і навіть творчо. Перед тим, як перейти до здійснення якісного хімічного аналізу, фахівці вивчають походження зразка і його приблизний склад, після чого добирається методика лабораторного дослідження, придатна для конкретного аналізу. За відсутності такої методики її розробляють самотужки.

Компанія «ОТАВА» пропонує увесь спектр лабораторних досліджень

Іноді достатньо типового методу, але зі складною підготовкою проби часто для визначення хімічного складу необхідно використовувати зовсім екзотичні методи й підходи. У будь-якому разі робота проводиться не для символічного запису в журналі й видачі абстрактного результату, а для виявлення реального, об’єктивного вмісту компонента в пробі.

Науково-сервісна компанія «ОТАВА» надає низку наукових послуг, зокрема:

  • проводить визначення важких металів у різноманітних речовинах;
  • пропонує наукові лабораторні дослідження продуктів і технологічних процесів за допомогою новітніх методик і підходів;
  • розробляє тест-системи молекулярної діагностики для медичних і ветеринарних лабораторій, діагностичних лабораторій;
  • здійснює генетичний моніторинг, популяційні дослідження;
  • розробляє біотехнологічні проекти для впровадження у виробництво;
  • проводить комплексний науковий аналіз біологічних зразків, науковий хімічний аналіз,тощо.

Значний досвід фахівців компанії «ОТАВА» в такому розмаїтті напрямів діяльності дає можливість вирішити практично будь-яку поставлену замовником задачу.