18 Вересня, 2016

Електроди pH-метрів та іономірів потребують очистки від білків спеціальними засобами

Вимірюючи електрохімічні показники протеїнвмісних розчинів, важливо слідкувати за чистотою робочих електродів

Зазвичай необхідність вимірювати електрохімічні показники протеїнвмісних розчинів виникає в харчовій промисловості, наприклад, у виробництві м’ясо-молочної продукції, рослинних білкових препаратів, спортивного харчування тощо.

Біохімічним і медичним лабораторіям нерідко доводиться працювати з біологічними рідинами, білковими препаратами, живими об’єктами, що потребують специфічних умов збереження: температуру, солоність, електропровідність, рН середовища, які потребують постійного контролю за допомогою електронних вимірювальних приладів.

Особливої уваги й контролю потребують дослідження, пов’язані з діагностикою стану здоров’я людини. Зокрема це стосується аналізаторів крові та плазми, принцип дії яких ґрунтується як на фотометричних, так і на електрохімічних методах, які потребують використання іон-селективних електродів.

Очевидно, що в зазначених сферах суворе дотримання норм і контроль умов роботи та якості продукції є надзвичайно важливим питанням. А це зобов’язує ретельно слідкувати за правильністю та відтворюваністю показів приладів, за допомогою яких здійснюється моніторинг. Найважливіше при цьому слідкувати за чистотою робочого електроду.

Сполуки білкового походження забруднюють мембрани електродів, призводячи до втрати достовірності показів приладу під час наступних вимірювань

Дуже часто об’єктами дослідження і контролю є рідини, що містять безліч компонентів, котрі можуть з часом забруднювати мембрану електроду, що призводить до втрати достовірності показів приладу під час наступних вимірювань.

Зокрема, йдеться про сполуки білкового походження, які, маючи природне походження, на перший погляд не мали б негативно впливати на роботу вимірювального приладу. У цьому випадку шкідливий ефект зумовлений особливостями їх будови, адже білки являють собою макромолекули зі стабільною просторовою структурою, котрі закупорюють пори мембрани, обмежуючи тим самим іонний обмін.

Як ефективно очистити електрод від забруднювачів білкового походження?

За незначних забруднень і правильних умов використання стандартна процедура калібрування електрода частково вирішує цю проблему. Однак при значному забрудненні мембрани електрода в результаті тривалої експлуатації забруднення можуть практично повністю закупорити мембрану. У такому випадку відгук рН-електрода стає дуже повільним, а результати вимірювань нестабільними.

Звісно, коли вимірювання проводилися у воді або в рідині, що не забруднює електрод, достатньо промити його кілька разів дистильованою водою. У разі проведення вимірювань у неводному середовищі, маслянистій рідині чи в маслі рекомендується промити чутливий елемент теплою водою з додаванням невеликої кількості м’якого миючого засобу або використати розчин етанолу як альтернативний варіант.

ofr_1Якщо ж вимірювання проводили в рідині, що містила протеїн, електрод слід вимочувати в розчині, що містить відповідні ферменти для розчинення білкових частинок, близько 1 години. Саме з цією метою спеціалістами Науково-сервісної фірми «ОТАВА» у співпраці з науковцями Інституту молекулярної біології і генетики НАН України було розроблено розчин для ферментативного очищення електродів від білкових забруднень OFR-1, що дає змогу ефективно очищати електроди від забруднювачів білкового походження. Цей розчин є стабільним, простим у використанні, не змінює складу матеріалу чутливого елементу.

Для очищення електрода достатньо занурити його на 1 годину в розчин для ферментативного очищення електродів від білкових забруднень OFR-1, після чого ретельно промити дистильованою водою та помістити на ніч у розчин для зберігання електродів OSS-3.

Можна додатково оновити електрод, замінивши його внутрішній розчин стандартним розчином 3М хлориду калію (KCL 3M), якщо конструкція електроду дозволяє виконати таку процедуру.

OFR-1 раствор для ферментативного очищения электродов от белковых загрязнений