2 Липня, 2018

Гранули з деревини токсичні? Вугілля небезпечне? Відповідь буде відома після хімічного аналізу твердого палива

Тверде паливо – це вугілля, торф, тирса, паливні гранули, брикети і пелети. До складу палива входять два основні компоненти: горюча частина та домішки (баласт). До горючих елементів відноситься вуглець, водень і горюча сірка. Баластом вважають кисень, азот, воду, золу та негорючу сірку. Вміст домішок суттєво впливає на загальну якість продукту. Хімічний аналіз вугілля, паливних гранул, пелет, торфу, тирси, брикетів допоможе отримати важливі дані про технічну цінність палива.

Підприємці, які розпочинають свій бізнес з виготовлення пресованого твердого палива, та визнані виробники шукають нові види сировини й вигідних постачальників. Вони вкрай зацікавлені в достовірній оцінці властивостей матеріалу. Повноцінна інформація не менш потрібна споживачам, які зацікавлені в придбанні якісного й безпечного твердого палива. Звичайно, компанія «ОТАВА» може провести стандартний хімічний аналіз різних видів твердого палива та визначити теплотворну здатність, а також зробити інші проби. Але тільки складний хімічний аналіз може визначити, наскільки ефективним буде паливо і чи не нанесе воно шкоди людям, які вдихатимуть продукти горіння.

Стандартний хімічний аналіз твердого палива, який проводить «ОТАВА» 

Показники, які використовуються в хімічному аналізі та в теплотехнічних розрахунках твердого палива:

  • робочий стан – це той стан, в якому паливо надходить до споживачів;
  • сухий стан – коли паливо не містить вологи;  
  • під вищою теплотою згоряння розуміють теплоту, яка виділяється при згорянні речовини плюс теплота конденсації водяної пари;
  • нижча теплота згоряння – тільки теплота згоряння палива без урахування теплоти водяної пари.  

Основний хімічний склад палива:

  • Вуглець і водень – це горючі частини палива, а кисень та азот є баластом. Причому азот – це небезпечний баласт. У продуктах згоряння азот міститься у вільному вигляді (N), також присутні оксиди азоту, які є шкідливими для людини.
  • Сірка міститься в паливі у 3-х видах. Органічна і колчеданна горять, це так звана летюча (горюча) сірка. Сульфатна сірка не горить та включається до золи. Сірка є шкідливою і небажаною частиною палива, її присутність значно знижує теплоту згоряння. Оксиди сірки, які виділяється у процесі горіння, отруюють довкілля і кородують металеві поверхні опалювального обладнання. Саме тому визначення кількості сірки – важливий показник якості, особливо при аналізі вугілля.
  • Зола – баласт. Чим більше у паливі золи, тим менше горючих елементів. Вона утворює на поверхні котлів відкладення, порушує режим його роботи, зменшує теплопередачу.  
  • Волога. Зі збільшенням вологості палива зменшується теплота згоряння. При показниках палива вище 60 % спалювання його стає неможливим.
  • Вихід летких речовин. Під час нагрівання палива починається процес термічного розкладання. Виділяються гази та пар – так звані леткі речовини. Чим вище вихід летких, тим легше запалюється паливо. Як показує аналіз вугілля, найменший вихід 2-9 % в антрациту. При аналізі торфу леткі сполуки починають виділятися вже за температури 120-150 оС і становлять 70 %.  

Науковці лабораторії проведуть аналізи, які прописані в нормативних документах. Замовник отримає результати. Але виробничі й життєві проблеми не обмежуються ГОСТами. Результати комплексного дослідження дають повну картину стану палива, тому необхідно замовляти складний хімічний аналіз. Співробітники компанії «ОТАВА» мають достатню кваліфікацію, щоб розібратися з найскладнішими проблемами. Фахівцям лабораторії неодноразово доводилося проводити аналіз готового палива та досліджувати різні види сировини, щоб замовник міг визначити, чи можна використовувати її як паливо.

Для виготовлення твердого палива використовують відходи деревообробки (тирса, стружка), сільського господарства (солома, лушпиння), вугілля, торф. Один із варіантів форми – брикети. Від того, з яких матеріалів складається брикет, залежить кінцевий результат – теплота згоряння. Завдяки хімічному та фізико-хімічному аналізу можна оцінити якість та порівняти між собою різни види палива. Зі звітами про дослідження зразків вугільного шламу та аналіз брикетів, проведеними в лабораторії ОТАВИ, можна ознайомитися тут. 

Яка небезпека може виникнути від використання твердого палива і як цьому зарадить ОТАВА?

Як виготовляють формоване тверде паливо? Подрібнені відходи пресуються під високим тиском з нагріванням (чи без нього). Речовиною, що зв’язує між собою складники, є природний лігнін, який міститься в клітинах рослин. Завдяки лігніну і високій температурі пресування брикети не розпадаються. Тому оцінка наявності лігніну в сировині є дуже важливою. Ще один приклад. В ОТАВУ звернувся клієнт. Співробітники лабораторії одержали зразок бурої вологої субстанції. Перед ними стояло завдання визначити, чи може з цього зразка вийти гарне пальне. Після аналізу замовник отримав не тільки звіт про проведене дослідження, а й відповідь на своє питання.

До того ж, фахівці визначили елементний склад палива. Що дає ця інформація? Після чорнобильської катастрофи радіоактивна хмара рознесла забруднення по України та за її межами. Люди, тварини, рослини, дерева отримали опромінювання. Радіоактивні елементи почали накопичуватися скрізь, зокрема й у деревині. Використання палива з радіоактивної деревини наносить шкоду здоров’ю людини. Виробникам не треба уникати цього аналізу, бо у випадку доведення, що захворювання викликане через їх продукцію, вірогідні судові позови.       

Біопаливо, як зелене джерело енергії, стає все більш популярним в України та Європі. Не дивно, що спостерігається ріст виробництва пресованих відходів деревообробки – пелет або паливних гранул. Аналіз паливних гранул визначить теплотворну здатність і екологічну чистоту матеріалу. Переважна більшість деревних гранул виробляється з тирси, тому спочатку не завадить зробити аналіз тирси, щоб упевнитись у її якості.   

Але в Інтернеті поширюється інформація, що гранули з деревини токсичні. Закордонна преса повідомляє, що несумлінні виробники для більшої міцності пелет у їхній склад додають клеї, які містять формальдегід. Стало відомо, що у сховищах зберігання деревних гранул накопичується оксид вуглецю. З 2010 року в Європі було зафіксовано 3 смерті робітників, які зайшли у сховище, де зберігалися гранули, а приміщення не було обладнане вентиляцією.

Українські виробники також попереджають, що так звані «євродрова» підробляють. У виробництво запускають матеріал, який містить залишки клею, лаку та інших хімічних речовин. З’ясувати, чи немає в готовому паливі токсичних елементів, допоможе повноцінний аналіз пелет.

Звертайтеся до компанії «ОТАВА». Хіміки-аналітики проведуть аналіз вугілля, паливних гранул, пелет, торфу, тирси, брикетів. У разі необхідності буде проведено складний хімічний аналіз. Науковці ОТАВИ розробляють нові методики, визначають склад і показники якості нестандартних зразків. Звертайтеся навіть у тому випадку, коли інші лабораторії не можуть виконати ваше замовлення. Новітнє обладнання і високий ступінь кваліфікації фахівців – гарантія можливості впоратися з найскладнішими проблемами.