Січень 18, 2016

МТТ-тест – нова послуга, що дозволить швидко і точно визначити токсичність

Компанія “ОТАВА” пропонує послугу із визначення цитотоксичного впливу на клітини лікарських препаратів та інших речовин. Зокрема, розроблені науковцями компанії модифікації МТТ-тесту дають можливість визначити цитотоксичний вплив на клітини:

– екстрактів
– олій
– сироваток
– плазми периферійної крові.

Визначення цитотоксичності за допомогою МТТ-тесту дасть можливість точно встановити оптимальні концентрації діючої речовини, що дозволить досягти максимального ефекту при мінімальній шкоді для клітин живого організму.

МТТ-тест має ряд переваг при визначенні токсичності. Основними перевагами є швидкість та точність результатів. Окрім того, безсумнівною перевагою є гуманність методу визначення токсичності в порівнянні із дослідами, проведеними на живих тваринах.

Принцип дії МТТ-тесту базується на здатності життєздатних клітин перетворювати барвник МТТ (3-(4,5-диметилтіазол-2-іл)-2,5-дифеніл-тетразоліум бромід) у нерозчинну речовину – формазан, що має вигляд синіх кристалів. Якщо клітина життєздатна, вона буде пронизана кристалами формазану, натомість, якщо клітина не життєздатна – кристали не утворяться.

Для проведення тесту в спеціальні 96-лункові планшети висівають однакову кількість живих клітин. У кожну з лунок додають дослідний препарат у різній концентрації. А після 72 годин впливу дослідного препарату на живі клітини додають барвник МТТ, що має здатність пронизувати клітини синіми кристалами. Визначення співвідношення між живими й мертвими клітинами проводять за допомогою спектрофотометра.

Таким чином, цей метод дає змогу в короткі терміни з мінімальними затратами та без використання живих організмів визначати цитотоксичність препаратів.