Наші партнери

logoNovartis Institutes for BioMedical Research – компанія, що входить до числа світових лідерів фармацевтичної промисловості. Ставить своїм завданням розробку сучасних високоефективних і водночас безпечних лікарських засобів, для чого використовує унікальний підхід, що ламає кордони між науковими дослідженням та клінічною практикою.

Компанія Novartis являє собою науково-дослідну глобальну мережу, що підтримує тісну співпрацю між інститутами-партнерами зі всього світу. Команда Novartis налічує більше 6000 вчених, лікарів, хіміків, фармацевтів, токсикологів, бізнес-професіоналів, тощо, котрі працюють разом в Європі, Азії та США. Саме такий підхід є найбільш ефективним для розв’язку найскладніших задач щодо пошуку нових ліків, оскільки найцікавіші відкриття відбуваються на перетині різних дисциплін.

Адреса: 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139 USA
http://www.nibr.com


logoknutshКафедра аналітичної хімії, хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Основні напрями наукових досліджень кафедри: методи концентрування в аналітичній хімії (міцелярна екстракція мікрокомпонентів з водних розчинів фазами неіонних поверхнево-активних речовин; твердофазна екстракція, розробка, вивчення та застосування в аналізі), розробки високочутливих, селективних та експресних методів визначення якісного і кількісного хімічного складу речовин, а також розробка нових комбінованих та гібридних методів аналізу. Науковцями кафедри створюються адсорбенти для селективного твердофазного концентрування і розділення іонів токсичних металів, пестицидів, антибіотиків, фенолів, селективні мембрани хімічних та біологічних сенсорів, нові тест-системи.

Новий напрям досліджень кафедри – біоаналітична хімія, де застосування методів хімічного модифікування дали змогу створювати нові селективні мікроелектроди для вольтамперометричного визначення деяких органічних сполук. 

Адреса: вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601, Україна
Тел.: (380-44) 239-33-45
www.achem.univ.kiev.ua 


usmДП «Укрметртестстандарт» – найпотужніший в Україні орган з оцінки відповідності, визнаний у країнах СНД, Європейському Союзі та світовою спільнотою. Підприємство має багаторічний досвід оцінки відповідності продукції в національній системі сертифікації УкрСЕПРО, міжнародній системі МЕКСЕ, компетентність якого підтверджена Національним агентством з акредитації України та Європейською асоціацією з акредитації ЕА.

Адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03680, Україна
E-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua
Тел.: (380-44) 526-52-29, 526-42-60


imbgІнститут молекулярної біології і генетики НАН України

Наукова діяльність Інституту зосереджена на вирішенні проблем в галузі молекулярної біології, генетики і біотехнології, а саме: структурної і функціональної геноміки, протеоміки та білкової інженерії, регуляторних систем та механізмів передачі сигналу, біоінформатики і комп’ютерного моделювання, генних та клітинних біотехнологій, генної терапії і діагностики.

Пріоритетними напрямами досліджень інституту, що проводяться в його 15 наукових відділах, є геноміка, протеоміка, біоінформатика, генна та клітинна інженерія.

Інститут виконує наукові дослідження за контрактами (угодами), договорами з вітчизняними та закордонними фірмами, підприємствами, організаціями.

Адреса: вул. Академіка Заболотного 150, м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (380-44) 526-11-69, (380-44) 526-11-69 (приймальня)
www.imbg.org.ua