Березень 18, 2013

ОТАВА відзначила преміями авторів найкращих наукових доповідей VII Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення»

З 11 по 14 березня 2013 р. у м. Донецьку на базі Донецького національного університету проходила VII Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». Захід проведено за підтримки Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України. Спонсорами виступили Науково-сервісна фірма «ОТАВА» та ТОВ «Українські аерозолі».

У конференції взяло участь 176 учасників з п’яти країн Європи та Азії. Це були представники таких університетів та наукових закладів, як Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Донецький національний університет, ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН України, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Інститут природних ресурсів Нахічеванського відділення НАН Азербайджану та ін.

На пленарному засіданні виступив декан хімічного факультету д.х.н., професор О.М. Шендрик. Під час роботи дев’яти секцій було заслухано й обговорено понад 50 доповідей. За матеріалами конференції видано збірку тез доповідей.

Науково-сервісна фірма «ОТАВА» традиційно відзначила преміями авторів найкращих наукових доповідей в секціях «Хімія органічних сполук» та «Біохімія», виголошених українською мовою.

Цьогоріч премії одержали Ірина Заровна (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара) за доповідь «Дослідження взаємодії сульфоланвмісних аміноспиртів з С-електрофілами», Есма Абдурахманова (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського) за доповідь «Дослідження реакції α-D-глюкозамінілхлориду з піразолін-5-онами за умов міжфазного каталізу», Олексій Ніколаєв (Донецький національний університет) за доповідь «Синтез похідних пірано[3,4-c]піразолу та піразоло[3,4-d][1,2]діазепіну», Крістіна Ніколаєв (Донецький національний університет) за доповідь «Визначення гострої токсичності галогенпохідних гідрохінонів».