18 Грудня, 2019

ОТАВА пройшла державну атестацію наукових установ

Згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядком проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540, наказом Міністерства освіти і науки України від 17.09.2018 № 1008 «Деякі питання державної атестації наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2018 року за № 1504/32956, № 1505/32957, № 1506/32958, за результатами державної атестації, проведеної 28.11.2019 р., ТОВ «НАУКОВО-СЕРВІСНА ФІРМА «ОТАВА» пройшла державну атестацію наукових установ із віднесенням до ІІ кваліфікаційної групи й отримала відповідне свідоцтво.

У 2019 році ефективність роботи наукових установ визначали за новими правилами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Оцінювання проводили експертні групи, створені за різними науковими напрямками, а результати атестації визначала єдина експертна комісія.

Під час оцінювання враховували такі показники, як результати наукової діяльності установи за останні 3 роки, стратегію розвитку на наступні 5 років, публікаційну активність, ефективність використання ресурсів, рівень міжнародної інтеграції, кадровий потенціал тощо. При цьому обов’язково враховувалася специфіка різних галузей наук та особливостей діяльності наукових установ різних профілів – природничих, гуманітарних, військових та ін.