26 Листопада, 2019

ОТАВА – учасник проєкту «NoBiasFluors» програми Horizon 2020 MSCA-RISE

Із січня 2020 року Науково-сервісна фірма «ОТАВА» бере участь у проєкті «NoBiasFluors» програми Horizon 2020 MSCA-RISE (ID 872331). Цей проєкт виконується міждисциплінарним консорціумом, у який входять 4 академічні та 2 промислові команди з Німеччини, Румунії, Італії, України і США.

Правильна інформація про розподіл медичних препаратів надасть переваги на доклінічних та клінічних етапах розробки ліків. З точки зору безпеки, флуоресцентна візуалізація набагато краща за радіоактивні маркери, що використовуються в позитронно-емісійній томографії. Проте, існуючі флуоресцентні маркери є крупними об’єктами з позитивним або негативним зарядом, які можуть змінювати властивості препарату.

Проєкт «NoBiasFluors» націлений на розробку «об’єктивних» флуоресцентних барвників у червоному й інфрачервоному спектрах, що сумісні з оптичною in vivo візуалізацією та не впливають на властивості препаратів при їх кон’югації.

Для досягнення цієї мети буде здійснено оптимізацію структури барвника, їхньої полярності і заряду. Буде досліджено функціональність розроблених барвників як флуоресцентних міток для репрезентативних препаратів (протипухлинних на основі N-алкіламіноферроцену, D-пептидів, націлених на хворобу Альцгеймера) для сполук, що зв’язують біомолекули (нуклеопептиди, лектини), а також для моніторингу їх розподілу як in cellulo, так іn vivo.