Травень 18, 2014

Вітаємо авторів найкращих наукових доповідей, виголошених українською мовою на XII Всеукраїнській конференції молодих вчених і студентів з актуальних питань сучасної хімії

З 19 по 21 травня 2014 р. у Дніпропетровську на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара відбулася XII Всеукраїнська конференція молодих вчених і студентів з актуальних питань сучасної хімії. Захід проведено за підтримки Інституту органічної хімії НАН України. Традиційно спонсором конференції виступила Науково-сервісна фірма «ОТАВА».

У конференції взяло участь 125 учасників. Це представники таких університетів та наукових закладів, як Інститут органічної хімії НАН України, НТУУ «Київський політехнічний інститут», Одеський національний політехнічний університет, Національний фармацевтичний університет (м. Харків), Національний університет «Львівська політехніка», ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».

На пленарному засіданні виступив декан хімічного факультету д.х.н., проф. В.Ф. Варгалюк. Під час роботи чотирьох секцій було заслухано й обговорено понад 70 доповідей. За матеріалами конференції видано збірку тез доповідей.

В секції «Хімія органічних сполук» Науково-сервісна фірма «ОТАВА» відзначила преміями авторів найкращих наукових доповідей, виголошених українською мовою. Цьогоріч премії отримали Воробей В.М. (Інститут органічної хімії НАН України) за доповідь «Нітрили α-ариламіноперфторізомасляних кислот» і Дехтяренко М.В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Інститут органічної хімії НАН України) за доповідь «Синтез внутрішньохіральних калікс[4]аренів із замісниками на верхньому та нижньому вінцях». Вітаємо переможців і бажаємо їм подальших успіхів в науковій діяльності.