Січень 18, 2012

Пропонуємо придбати підручник «Органічна хімія» для ВНЗ

Студентам-хімікам, біохімікам, біологам, фармацевтам і всім, хто цікавиться органічною хімією, пропонуємо придбати підручник «Органічна хімія» (автори – Чирва В.Я., Ярмолюк С.М., Толкачова Н.В., Земляков О.Є., Львів: БаК, 2009. – 996 с.).

У підручнику викладено основи сучасної органічної хімії. Розглянуто теоретичні питання основ природи хімічного зв’язку, будову та реакційну здатність органічних молекул з урахуванням впливу електронних факторів на перебіг хімічних реакцій. Наведено сучасні промислові та лабораторні методи одержання основних класів органічних сполук, їхні фізичні та хімічні властивості. Описано механізми найважливіших хімічних реакцій. Значну увагу приділено питанням стереохімії та енантіомерії органічних молекул. Для характеристики органічних сполук широко використано спектральні методи, такі як УФ-, ІЧ- і ПМР-спектроскопія. Взято до уваги рекомендації Української національної комісії з хімічної термінології і номенклатури.

Видання затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

З питань придбання підручника прохання телефонувати (044) 221 72 30.