10 Квітня, 2013

У пошуках монтморилоніту: ОТАВА провела хімічний аналіз глини

Науково-сервісна компанія «ОТАВА», що спеціалізується на проведенні наукових хімічних досліджень, провела хімічний аналіз глини. У наданому для хімічного дослідження зразка глини замовник сподівався виявити монтморилоніт.

Дослідження доводять, що монтморилоніт надзвичайно ефективний для очищення довкілля

Монтморилоніт (спрощена хімічна формула: (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2[Si4O10] (OH)2•nH2O) – мінерал класу силікатів. Його назва походить від назви родовища у Франції – Монтморільйон, де вперше було виявлено цей мінерал. Родовища монтморилоніту розвідані в Україні (Черкаське і Горбське), Грузії, Російській Федерації, Німеччині, Франції, а також у США.

Значну цінність мінерал монтморилоніт має як речовина-сорбент. Сорбційні властивості цього мінералу (здатність поглинати токсичні та радіоактивні речовини) використовують як у медицині, так і для вирішення екологічних проблем. Природні сорбенти використовують в таких галузях як целюлозно-паперова, виробництво будматеріалів, виробництво ливарної продукції, в харчовій промисловості, тощо.

Вироби із природних сорбентів, таких як монтморилоніт можуть бути використані для очищення води (як питної води, так і стічних вод) від токсичних та радіоактивних речовин, для очищення димових газів, для регенерації трансформаторного масла, для очищення ґрунтів від радіоактивних речовин, тощо. Окрім того, широкого використання сорбційні властивості цього глинистого мінералу набули і в медицині – цей природній детоксикант значно ефективний за деякі штучні сорбенти.

Попри те, що Україна належить до країн, із високим рівнем забруднення довкілля, нажаль, в нашій державі природні сорбенти поки не набули належного визнання. В розвинутих країнах щороку використовують сотні тисяч тонн сорбентів. В Україні більшість родовищ природних сорбентів досі не отримали промислового використання.

Хімічний аналіз глини показав вміст мусковіту, хлориту і кварцу

Для проведення рентгенофазового хімічного дослідження з визначення присутності та приблизного вмісту монтморилоніту, замовники надали фахівцям Науково-сервісної компанії «ОТАВА» зразок глини кремового кольору.

Аналіз глини, відповідно до технічного завдання, було проведено без попередньої пробопідготовки (без висушування чи додаткового подрібнення). У ході аналізу глини порошкову рентгенівську дифрактограму зразка фахівці компанії «ОТАВА»  порівняли з дифрактограмами монтморилонітів та інших мінералів, які є типовими для глин, а саме: каолінітів, мусковітів, іллітів, хлоритів.

В результаті проведення хімічного аналізу глини фахівці виявили, що патерни монтморилонітів не вкладаються в отриману дифрактограму, тобто під час хімічного дослідження монтморилоніту в зразку не виявлено. Натомість, під час хімічного аналізу глини виявили вміст інших мінералів, типових для глин: у дифрактограму зразка вклалися патерни мусковіту, хлориту та кварцу.

Дані аналізу глини по кількісному вмісту обраховані без дослідження модельних сумішей є приблизними. Під час аналізу глини, порівняння піків на дифрактограмі проводилося з бібліотечними даними для мінералів, які були отримані на різних приладах.

Висновок хімічного аналізу: Відповідно до результатів аналізу глини, за різними обрахунками, на основний компонент – мусковіт припадає від 45 до 80 %, хлориту в зразку від 5 до 35%, а кварцу – від 15 до 35%.

Оскільки елементний склад зразка є невідомим, серед ряду бібліотечних записів по кожному з виявлених мінералів неможливо вибрати той, який найбільш підходить для порівняння. Тому, в ході паралельної обробки при виборі для порівняння різних видів мусковіту, хлориту чи кварцу обраховані кількості сильно відрізняються. Для визначення точної кількості кристалічних фаз мусковіту, хлориту та кварцу у зразку можливе проведення додаткових хімічних досліджень.

Нестандартні хімічні аналізи на замовлення проведуть фахівці «ОТАВА»

Науково-сервісна компанія «ОТАВА» пропонує проведення складних наукових хімічних аналізів природної та штучної сировини.

Зокрема, компанія «ОТАВА» пропонує хімічний аналіз піску, крейди, доломіту, аналіз глини, хімічний аналіз вугільного пилу, тощо. Компанія також пропонує проведення хімічних дослідження вмісту вторинної мінеральної сировини, зокрема: визначення хімічного складу склобою та відходів скла, хімічні аналізи технологічних осадів, хімічні дослідження складу золи та відвалів з териконів, тощо.