Січень 18, 2012

Удруге ОТАВА виступить спонсором конференції «Хімічні проблеми сучасності»

12-15 березня 2012 року в Донецькому національному університеті відбудеться VI Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сучасності».

Конференція присвячена аналізу стану сучасної фундаментальної та прикладної науки, проблемам та перспективам її використання у промисловості; обміну педагогічною майстерністю; встановленню прямих контактів між вченими, а також педагогами.

Програма конференції включає усні і стендові доповіді за напрямками: хімія неорганічних сполук, аналітичні методи в хімії, кінетика і каталіз, моделювання в хімії, хімія органічних сполук, хімічна технологія, хімія ВМС та матеріали; біохімія, сучасна хімічна освіта.

Традиційно ОТАВА відзначить грошовими преміями кращі наукові доповіді, виголошені українською мовою.

Сайт конференції http://chemconf.dn.ua/uk/