10 Березня, 2013

Випромінювання від вишок стільникового зв’язку найбільш небезпечне в центрі мегаполіса, – вчені

Науково-технічний прогрес суттєво змінює наше довкілля. Так, з кожним роком майже у всіх країнах світу зростають енергетичні потужності, внаслідок чого електромагнітне поле (ЕМП) антропогенного (людського) походження стає одним з домінуючих факторів впливу на здоров’я людини поряд з іонізуючою радіацією і хімічним забрудненням довкілля.

Вимірювання електромагнітного випромінювання доводить, що проблема є глобальною

У наш час сучасну людину дуже важко уявити без використання електричних побутових приладів. Людина, навіть не вивчавши фізики, знає, що будь-який прилад, який живиться від електромережі 220 В, є джерелом штучного ЕМП 50 Гц.

В організмі людини відсутня спеціальна система для сприйняття ЕМП, на відміну від рецепторів для сприйняття вібрації, тепла та холоду. Відтак, визначити, чи є електромагнітне забруднення можна лише після проведення вимірювання електромагнітного випромінювання. Але в деяких людей, на яких постійно діє ЕМП, з’являються скарги на головний біль, втомлюваність, роздратованість, сонливість, погіршення пам’яті, зниження працездатності.

В таких випадках варто провести вимірювання електромагнітних полів, та подбати про належний захист від впливу електромагнітного поля. Адже, ЕМП штучного походження має інші, відмінні характеристики, ніж геомагнітне поле нашої планети Земля, і призводить до десинхронізації міжклітинних і міжорганних взаємодій у біологічній системі, яка налаштована в унісон з природним електромагнітним фоном. Найчутливішими до ЕМП є нейродинамічні процеси організму.

В 1995 році Всесвітньою організацією охорони здоров’я було введено термін «глобальне електромагнітне забруднення довкілля». Фахівці ВООЗ відзначають, що ракові захворювання, зміни у поведінці, втрата пам’яті, хвороби Паркінсона й Альцгеймера, синдром раптової дитячої смерті, підвищення рівня самогубств є результатом впливу техногенних електромагнітних полів. У зв’язку з цим ВООЗ включила проблему електромагнітного забруднення навколишнього середовища в перелік пріоритетних проблем людства.

Кількісними характеристиками електричного й магнітного полів є частота (Гц), електрорушійна сила (В), електричний заряд (К), електроємність (Ф), напруженість магнітного поля (А/м), електрична індукція (К/м2), електрична сила (Ф/м), сила електричного струму (А), поверхнева густина електричного струму (А/м2), магнітний потік (Вб), магнітна індукція (Тл), магнітна сила (Гн/м).

vymiryuvannya-elektromahnitnykh-polivЗа останні 35 років у зв’язку з інтенсивними розвитком виробничої, інформаційної, оборонної та іншої діяльності людини виник новий фактор – електромагнітне забруднення навколишнього середовища. Джерелом цього фактора в населених пунктах є радіотехнічні засоби (зокрема, випромінювання від вишок стільникового зв’язку, телецентрів, радіонавігації аеропортів, тощо), й електроенергетичне устаткування. Це радіотелевізійні, радіолокаційні станції, випромінювання від вишок стільникового зв’язку (мобільного), транкінгового, супутникового зв’язку, комп’ютери, побутова техніка, електричні повітряні та кабельні лінії, трансформаторні підстанції, промислове обладнання тощо.

Починаючи з 1994 року, проблема із електромагнітним забрудненням в населених місцях України доповнилися випромінюванням від вишок стільникового зв’язку, і кількість таких станцій з кожним роком збільшується, відтак, збільшується і випромінюванням від вишок стільникового зв’язку.

Розвиток телекомунікаційних технологій, радіолокаційних систем із високою точністю, медичної апаратури для лікування та діагностики, доплеровських систем вимірювання швидкості на автошляхах і залізницях призвів до широкого освоєння короткохвильової частини радіочастотного спектра. Як показують результати вимірювання електромагнітних полів, діапазон частот електромагнітних коливань, які використовуються в різних галузях науки і техніки, становить від десятків герц (промислова частота) до 1014 (інфрачервоний діапазон), а довжина хвилі – від 6х106 до 10-6 м, при цьому джерела випромінювання в такому широкому спектрі характеризуються середніми потужностями – від 1х106 до 10х10-3 Вт.

Питання захисту від впливу електромагнітного поля стає все актуальнішим

Проблема взаємодії людини і електромагнітних випромінювань є актуальною. Вимірювання електромагнітного випромінювання на робочих місцях, вимірювання електромагнітних полів в місцях проживання та відпочинку населення доводить, що кількість осіб, які контактують з надмірними рівнями енергії ЕМП постійно збільшується, одночасно збільшується захворюваність населення, яке проживає в зоні розповсюдження радіохвиль. Відтак, питання контролю (вимірювання електромагнітного випромінювання) та питання захисту від впливу електромагнітного поля є вкрай актуальними.

Захист від впливу електромагнітних полів може зберегти здоров’я. Адже, багатьма вченими доведений негативний вплив електромагнітного випромінювання на організм людини і тварин. Так, опромінювання щурів електромагнітним випромінюванням частотою 915 МГц зі щільністю потужності 0,24, 2,4 та 24 мВТ/см2 викликає пошкодження нейронів головного мозку. Експозиція магнітного поля 50 Гц з рівнями 250 і 7000 мкТл призводить до змін в аналізі крові (збільшення кількості лейкоцитів), який характерний для запальних процесів.

Високий рівень електромагнітного забруднення призводить до збільшення захворюваності у 2 рази

Проведені дослідження із вимірюванням електромагнітних полів низької інтенсивності радіочастотного діапазону (радіохвилі) та їх вплив на живі організми вказують на можливість мутагенної та канцерогенної дії мікрохвильового опромінення. Так, на культурі клітин китайського хом’ячка було виявлено зростання кількості хромосомних аберацій (порушень) після електромагнітного опромінення, а також зростання кількості мікроядер.

У розвитку патології нервової системи значне місце посідає багаторазова дія електромагнітних хвиль надвисокої частоти (НВЧ-поле). Проведені дослідження на тваринах показали, що НВЧ поле – 1000, 500, 100, 50, 25, 10, 5 мкВт/см2 за експозиції 40 хв. 3 рази на день через 3-4 годин тривалістю від 1-4 місяців призводить до патологічних змін нейронів головного і спинного мозку з розвитком дистрофії на клітинному рівні.

Перевищення електромагнітного навантаження від нормативного на 50 % призводить до збільшення захворюваності населення на 17 %, а при збільшенні на 150 % понад нормативні величини призводить до збільшення захворюваності на 37 % хворобами органів дихання, алергічними захворюваннями, хворобами нервової системи (депресивні стани).

Також електромагнітне опромінення впливає на репродуктивну функцію людини, що проявляється гонадотропним (порушення дозріванням сперматозоїдів та яйцеклітин) та ембріотропним ефектами і може призводити до безпліддя як чоловіків, так і жінок. Серед населення, яке проживає в умовах дії електромагнітного випромінювання, у 1,5-2 рази вища захворюваність на хронічну патологію в порівнянні з населенням, яке живе на «чистій» території.

Проведені українськими вченими-гігієністами дослідження з вимірюванням електромагнітного випромінювання та вивченням захворюваності населення, що мешкає в районі дії електромагнітного поля (район спостереження), та контрольного району з подальшим порівняльним аналізом свідчить про статистично достовірне збільшення рівня загальної захворюваності населення за рахунок збільшення числа хвороб органів дихання, системи кровообігу (гіпертонічна хвороба), нервової системи та органів чуття. Алергічні захворювання та інфекційне ураження шкіри у жінок зустрічається вдвічі частіше, ніж у чоловіків.

В Україні норми електромагнітної безпеки регламентуються «Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання», які затверджені МОЗ України (№ 239 від 01.08.1996). За цими правилами допустимі рівні інтенсивності електромагнітного випромінювання для цивільного населення становлять 2,5 мкВт/см2, на відміну від європейських країн, де допустимі норми встановленні на рівні 100 мкВт/см2. Різниця вражаюча. Але якщо в Європі всі дотримуються таких норм, то в Україні ні населення, ні влада не мають достовірної інформації про рівні інтенсивності електромагнітного випромінювання, якого вони зазнають.

Вимірювання електромагнітних полів радіотехнічних об’єктів показують перевищення дозволеної норми до 20 разів

Постійне підвищення насиченості виробничих, адміністративних і побутових приміщень потужними електронними й електричними пристроями потребує визначення рівня електромагнітної обстановки (вимірювання електромагнітних полів) у цих приміщеннях та прогнозування її зміни в залежності від часу доби, дня тижня. Фахівці Науково-сервісної фірми «ОТАВА» проводять вимірювання електромагнітного випромінювання відповідно до державних стандартів та на підставі результатів вимірювання електромагнітних полів, надають рекомендації щодо захисту від впливу електромагнітного поля.

Вимірювання електромагнітного випромінювання проводиться не рідше ніж один раз на рік. Також вимірювання електромагнітних полів рекомендують проводити при введені в дію нових установок або при зміні їх конструкції. Під час вимірювання електромагнітних полів, у кожній точці проводиться не менше трьох замірів із занесенням у протокол найбільшого із зареєстрованих  під час вимірювання електромагнітного випромінювання значень. В залежності від рівня складності поставленого завдання (вимірювання електромагнітного випромінювання) використовують такі прилади для вимірювання електромагнітного поля: МТМ-01, ВЕ-МЕТР-АТ-003, ВЕ-50, ПЗ-41, АТТ-2593, Norda NBM-550, Norda SRM-3000, Norda SRM-3006.

Як свідчать дані еколого-гігієнічного моніторингу місць розташування радіотехнічних об’єктів відносно житлової забудови, більше 70 % цих об’єктів розташовані в населених місцях (міста, селища) або безпосередньо біля них. Відповідно до результатів вимірювання електромагнітних полів, рівні електромагнітних випромінювань можуть перевищувати допустиму норму у 2-20 разів, при цьому в зоні впливу одного радіотехнічного об’єкта знаходиться в середньому до 2 тис. чоловік, також під впливом такого об’єкта може знаходитися лікувальний заклад чи дитяча установа.

Відповідно до досліджень із вимірювання електромагнітного випромінювання, основний вплив на сучасний електромагнітний стан міста Києва здійснюють випромінювання базових станцій стільникового зв’язку, Київського телецентру, радіонавігаційних засобів Аеропорту «Київ», радіотехнічних засобів Київського авіаційного об’єднання, метеорологічного радіолокатора «Метеор», радіотехнічних засобів військової частини, лінії електропередачі високої напруги «ЛЕП-330».

Випромінювання від вишок стільникового зв’язку найбільш потужні в місцях скупчення людей

Разом з цим для задоволення максимальних потреб абонентів мобільних мереж у підземних (метро) і наземних спорудах (супермаркети, торгово-розважальні комплекси), куди звичайним способом не можуть проникнути радіохвилі, оператори мобільних мереж встановлюють приймально-передавальне обладнання в середині цих споруд. Як показують проведені дослідження із вимірювання електромагнітних полів,  часто електромагнітне випромінювання в таких спорудах перевищує гранично допустимий рівень у 2,5 мкВт/см2.

Вимірювання електромагнітного випромінювання у м. Києві показує, що найбільшого електромагнітного навантаження зазнають кияни, які мешкають у центральних районах столиці (Шевченківський, Печерський, Солом’янський, Подільський), унаслідок підвищеної концентрації розміщення базових станцій стільникового зв’язку в центральній частині міста. Це пов’язано з тим, що основна частина населення м. Києва працює або проїжджає через центральну частину міста і для безперебійної роботи мобільних мереж потрібно встановлювати додаткові базові станції стільникового зв’язку. Така залежність спостерігається і в іншим українських містах-мільйонниках.

Відтак, якщо у Вас виникли побоювання щодо рівня електромагнітного випромінювання (якщо побоювання викликає випромінювання від вишок стільникового зв’язку, якщо ваша домівка чи робоче місце знаходиться неподалік аеропорту чи телевежі, або у вас є інші причини вважати, що рівень електромагнітного випромінювання може бути високим), першим кроком для захисту від впливу електромагнітних полів є проведення вимірювань електромагнітного випромінювання.

Вимірювання електромагнітних полів допоможе встановити, чи безпечним є рівень випромінювання від вишок стільникового зв’язку, обладнання аеропорту, радарів військової бази, чи інших об’єктів, що знаходяться неподалік. Окрім того, якщо в результаті вимірювання електромагнітного випромінювання буде встановлено високі рівні ЕМ-забруднення. Фахівці нададуть рекомендації щодо оптимального захисту від впливу електромагнітних полів.

Ярослав Першегуба,
канд. мед. наук, ст. наук. співробітник 
лабораторії канцерогенних факторів ДУ «ІГМЕ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»

измерение электромагнитных полей