15 Січня, 2015

Як діяти, якщо сертифіковані аналітичні методики не забезпечують коректних результатів хімічного аналізу?

У лабораторію Науково-сервісної фірми «ОТАВА» для лабораторних досліджень на вміст сорбінової кислоти було надано три зразки харчових сумішей, що містили у своєму складі тваринний білок. На перший погляд, завдання зробити хімічний аналіз на вміст цієї речовини здалося досить легким, оскільки існують державні стандарти та рекомендації щодо визначення цього консерванту.

Після проведення аналізу речовини за існуючою та сертифікованою методикою ДСТУ було перевірено повноту вилучення сорбінової кислоти з кожної із сумішей. Результати показали, що досліджувана речовина повністю не вилучається, отже, зробивши хімічний аналіз за цією сертифікованою та широковживаною методикою у лабораторії отримають не достовірні результати.

Хімічний аналіз речовин за нестандартними методиками пропонує компанія «ОТАВА»

Для вирішення цієї проблеми було опрацьовано велику кількість англомовної науково-технічної літератури, яка стосується методів визначення сорбінової кислоти в різних об’єктах. На основі опрацьованого матеріалу було обрано декілька найбільш відповідних методик аналізу речовини, які були адаптовані для даних зразків.

Обрані методики лабораторного дослідження були апробовані на наданих зразках. У кожному випадку фізико-хімічними методами аналізу речовини було визначено повноту вилучення сорбінової кислоти із досліджуваних об’єктів. На основі отриманих даних було обрану методику, яка забезпечує коректні результати хімічного аналізу.

За обраною методикою було зроблено хімічний аналіз трьох наданих зразків і визначено вміст консерванту в кожному з них.

Фахівці компанії «ОТАВА» індивідуально підходять до дослідження кожного зразка і у випадку, коли стандартні методики не надають валідних та коректних результатів, на основі науково-технічної літератури розробляють методики лабораторних досліджень з урахуванням особливостей об’єкта.

Оксана Шевченко,
науковий співробітник Науково-сервісної фірми «ОТАВА»