3 Серпня, 2018

Як не залишитися без урожаю? Потрібно зробити хімічний аналіз добрива

На жаль, часто жертвами шахраїв стають фахівці-аграрії та садівники-аматори, які купують неякісне добриво, а також виробники, які втрачають прибуток і добре ім’я. Підробка добрив призводить не лише до матеріальних збитків. Зниження виробництва продовольчої продукції в цілому негативно впливає на розвиток країни, токсичні елементи наносять шкоду навколишньому середовищу та здоров’ю людей. 

Досвідчений агроном може тільки оцінити зовнішній вигляд товару. Щоб встановити якість, потрібно зробити хімічний аналіз добрива. А для цього потрібно звернутися в лабораторію. Правда, якщо добриво має змішаний склад (тукосуміши, органомінеральні добрива та ін.), то не в кожній агрохімічній лабораторії можуть виконати аналіз. Звертайтеся до Науково-сервісної фірми «ОТАВА». Компанія виконує якісний і кількісний хімічний аналіз добрив – комплексних, органічних, неорганічних, мінеральних (азотних, фосфорних, калійних, вапняних, хлорвмісних, мікродобрив) (аналіз добрив). Співробітники лабораторії використовують сучасне обладнання та спроможні провести складний хімічний аналіз. Під замовлення, яке потребують наукового підходу, розробляються окремі методики. У разі необхідності до співпраці залучаються провідні вчені України.

Характеристика добрив за хімічним складом

Види добрив:

  • За походженням: мінеральні (штучні), органічні (природного походження) та органомінеральні (органомінеральна суміш і добрива на основі гумінових та фульвокислот з додаванням макро- і мікроелементів).
  • За діючою речовиною: азотні, фосфорні (фосфатні), калійні (калієві), магнієві (або магнезіальні) та ін.
  • За вмістом основних компонентів: однокомпонентні (прості) і комплексні (містять 2-3 основних елементів живлення). Комплексні у свою чергу бувають подвійні (наприклад, азот+фосфор), потрійні або повні (азот+фосфор+калій). При простому змішуванні реагентів комплексні добрива називають змішаними, а отримані внаслідок хімічної реакції в заводських умовах – складними (амофос, калієва селітра тощо).
  • До концентрованих відносять добрива з діючою речовиною понад 33 %, до висококонцентрованих –  понад 60 %.

Технологічні властивості добрива оцінюють за сукупністю фізичних, фізико-механічних і фізико-хімічних властивостей. За допомогою хімічного аналізу добрива визначають кількість елементів живлення, води й домішок. 

Хімічний аналіз добрива дає змогу правильно розрахувати кількість внесення поживних речовин у ґрунт

Аграрії прекрасно знають, що фізичні властивості ґрунту залежать від його мінерального складу, тому для різних регіонів потрібні добрива з певною кількістю поживних речовин.

До прикладу. В хімічну лабораторію ОТАВИ звернувся клієнт з проханням визначити склад зразків комплексного добрива. За інформацією замовника, зразок – це азотно-фосфорно-калійне добриво. Загальний вміст азоту фахівці лабораторії визначали титриметричним методом, кількість фосфатів знаходили гравіметрично, калію – полуменево-фотометричним атомно-емісійним методом на приладі С115М, вміст сульфату встановлювали фототурбідиметричним методом на фотоелектроколориметрі КФК-2МП. Як показали результати аналізу добрива, зразки відрізнялися між собою кількістю діючих речовин. Знаючи потреби в поживних речовинах своєї місцевості, аграрій вибере потрібний варіант добрива.

Хімічний аналіз добрива на службі в органічного землеробства

Присутність і утворення гумінових та амінокислот є основною частиною organic-добрива, яке потрібне для ефективного вирощування екологічно чистих культур. У процесі компостування утворюються гумінові та фульвокислоти, також органічне добриво містить багато білків. Білки руйнуються під час процесу ферментації і перетворюються в амінокислоти. Амінокислоти активізують бактеріальне життя у ґрунті та стимулюють розвиток кореневої системи рослин.

Щоб оцінити якість органічного добрива, до компанії «ОТАВА» звернувся замовник. Перед співробітниками лабораторії була поставлена задача визначити кількість вільних амінокислот. Дослідження проводили методом рідинної хроматографії з УФ-детекцією. Для досконалого обстеження були виготовлені стандартні розчини відомих амінокислот, з якими і проводили порівняння. З точністю до четвертого знаку після коми була визначена масова частка та концентрація амінокислоти у мг на 1 літр. За результатами хімічного аналізу добрив замовник точно дізнався про властивості продукту і тепер зможе розрахувати, які макро- чи мікроелементи необхідно додати та в якій кількості, щоб отримати хороший урожай.

Хімічний аналіз добрива виявить обман і підробку

Нині споживчий ринок заповнено великою кількістю добрив вітчизняного й закордонного виробництва. Проте відомі випадки, коли нечесні виробники випускають свою продукцію під назвами, подібними до назв відомих фірм, але гіршої якості. Щоб зменшити вартість добрив,  ці «підприємці» замість якісної сировини використовують сировину невизначеної якості або додають в продукцію значну кількість домішок. За даними порталу AGRODOVIDKA.INFO, підробка добрив в Україні досягає 30-40 % від проданої на ринку продукції.

Наведемо ще один приклад. Маючи невтішну інформацію з Інтернету, аграрій захвилювався. Виробник завіряв, що добриво «Compo Nutrimix» повністю розчинне, але під час виготовлення розчину утворився зелено-голубий осад. З цією проблемою він звернувся до компанії «ОТАВА».

Фахівці провели наукове дослідження. Визначення невідомих компонентів – це складний хімічний аналіз. Тому співробітникам лабораторії довелося самим розробляти план дослідження. Було вивчено спеціальну іноземну літературу, зібрано інформацію про продукт: основний складник добрива – сполуки міді. Отриманий осад досліджено методом рентгенофлуоресцентного аналізу, атомно-емісійної та УФ спектроскопії, проведені інші хімічні аналізи. З’ясувалося, що осад утворює суміш основних фосфатів міді. Враховуючи те, що маса осаду складає 1,4 % від початкової маси добрива і є також сполукою міді, добриво придатне до використання. Із звітом про виконану роботу можна ознайомитися тут.

Виникають сумніви до якості придбаного добрива? Ви розпочинаєте власну справу з виготовлення нових видів добрив і потребуєте наукової консультації? Виникають проблеми при використанні добрив, а інші лабораторії не беруться зробити аналізи, бо вони складні? У цих та інших випадках звертайтеся до компанії «ОТАВА». Хіміки-аналітики проведуть хімічний аналіз добрив, виконають дослідження на радіологічне забруднення, визначать елементний склад, оцінять відповідність зразка нормативним документам та інші дослідження на ваше замовлення.