Загальна оцінка стану повітря і параметрів мікроклімату в приміщенні

Комплексний вплив таких чинників, як температура, вологість, швидкість руху повітря і теплове випромінювання формують загальний вплив мікроклімату на самопочуття людини.

Міністерство охорони здоров’я уклало методичні рекомендації, відповідно до яких оцінюється тепловий стан людини – МОЗ №5168-90 «Оцінка теплового стану людини з метою обґрунтування гігієнічних вимог до мікроклімату робочих місць та заходів профілактики переохолодження та перегрівання».

Оцінка мікроклімату ґрунтується на величині індексу WBGT – інтегрального показника, що враховує такі параметри, як температура повітря, швидкість руху повітря, вологість повітря і вплив теплового випромінювання.

Таблиця 1

Залежність самопочуття людини від параметрів мікроклімату (індекс WBGT)

Колір Діапазон індексу WBGT Ризик Рекомендації
Зелений 10-18 °С низький Нормальна діяльність
Жовтий 18-22 °С середній Сповільнювати темп при підвищенні тепла
Червоний 22-28 °С високий Сповільнити темп, неакліматизовані або чутливі особи повинні скоротити час перебування в таких умовах
Чорний >28 °С дуже високий Не бігти, не поспішати
Білий <10 °С ризик гіпотермії Захистити руки та голову. Залишатись сухим

Таблиця 2

Класи умов праці за показниками WBGT-індексу
для виробничих приміщень і відкритих територій у теплу пору року

Категорія робіт Загальні енерговитрати,
Вт
Клас умов праці
Оптимальний

1

Допустимий

2

Шкідливий
І ступінь

3.1

ІІ ступінь

3.2

ІІІ ступінь

3.3

ІV ступінь

3.4

до 139 21.0-23.4 23.5-25.4 25.5-26.6 26.7-27.4 27.5-28.6 28.7-31.0
140-174 20.2-22.8 22.9-25.8 25.9-26.1 26.2-26.9 27.0-27.9 28.0-30.3
175-232 19.2-21.9 22.0-25.1 25.2-25.5 25.6-26.3 26.4-27.3 27.4-29.9
233-290 18.2-20.9 21.0-23.9 24.0-24.2 24.3-25.0 25.1-26.4 26.5-29.1
3 >290 17.0-18.9 19.0-21.8 21.9-22.2 22.3-23.4 23.5-25.7 25.8-27.9