Звіт про аналіз зразка аромакомпозиції

Для проведення хімічного аналізу було отримано зразок аромакомпозиції у вигляді скляної пляшечки з рідиною червоного кольору (фото зразка наведено в додатку). Зразок було позначено внутрішнім номером 513.

Метою аналізу було визначення вмісту води, ідентифікація та визначення вмісту іншого можливого розчинника, а також розрахунок сумарного вмісту речовин віддушки.

Для виконання дослідження було заплановано скористатися методами титрування за Карлом Фішером, спектроскопії ядерного магнітного резонансу (ЯМР) та, за необхідності, – інфрачервоної спектроскопії (ІЧ), а також визначенням вмісту нелеткого залишку.

Вимірювання води титруванням за Карлом Фішером показало її вміст 0,41±0,01 %.

Нелеткий за 155 °С залишок склав 0,9 %

Заплановані ідентифікацію та визначення вмісту органічних розчинників із застосуванням ЯМР-спектроскопічних методів провести не вдалося через відсутність на спектрі розділених піків, характерних для суміші 2-4 індивідуальних речовин різної будови. Натомість спостерігалися уширені чи накладені між собою піки, що найчастіше є характерним для суміші значної кількості близьких за структурою індивідуальних сполук.

Для виконання поставленої мети дослідження було прийнято рішення застосувати метод газової хроматографії із мас-спектроскопічною детекцією (ГХ-МС)…

Ознайомитися з повним текстом звіту

аналіз аромакомпозиції