Звіт про аналіз зразка дихлорметанового розчину

Зразок дихлорметанового розчину було доставлено в лабораторію в загерметизованих склянках Дрекселя. Зразок було перелито в скляну герметичну тару і присвоєно йому внутрішній номер 518/1, про що було повідомлено замовника.

Метою аналізу були:

  1. Характеризація якісного складу розчинених органічних сполук у наданому для дослідження розчині.
  2. Визначення вмісту фракцій розчинених летких органічних сполук.
  3. Кількісне визначення валового вмісту нелетких органічних сполук.

Для виконання поставленої задачі було проведено комплексне хроматографічне дослідження зразка 518/1 методом газової хроматографії із мас-спектроскопічною детекцією.

Було отримано хроматограму зразка в парофазному режимі (хроматограму наведено в додатку). Під час обробки хроматографічних даних виявлено низку хроматографічних піків, що належать індивідуальним речовинам, які було ідентифіковано шляхом порівняння мас-спектра виявленої сполуки із базою мас-спектроскопічних даних органічних сполук. Результати ідентифікації наведено в таблиці 1.

Також було проведено хроматографічне дослідження зразка в класичному режимі (хроматограму наведено в додатку). Під час обробки хроматографічних даних також виявлено низку хроматографічних піків, що належать індивідуальним речовинам, які було ідентифіковано шляхом порівняння мас-спектра виявленої сполуки з базою мас-спектроскопічних даних органічних сполук…

Ознайомитися з повним текстом звіту

аналіз дихлорметанового розчину