Звіт про аналіз зразка порошку невідомого походження

Для проведення хімічного аналізу від замовника було отримано зразок білого порошку. За твердженням замовника, зразок являв собою неідентифіковану добавку до бетону. Зразок було позначено відповідним внутрішнім номером. Фото зразка наведено в Додатку.

Метою дослідження була ідентифікація основних складників зразка.

Для перевірки присутності кристалічних неорганічних компонентів вихідний зразок було досліджено методом порошкової рентгенівської дифрактографії (XRD). Дифрактограму вихідного зразка наведено в Додатку.

На дифрактограмі зразка не було виявлено сигналів, які можна було б упевнено ідентифікувати, як сигнали певної кристалічної субстанції. Зразок виявився рентгеноаморфним, що з високою імовірністю свідчило про його органічну природу.

Розчинити зразок у ряді типових органічних розчинників – хлороформі, дихлорометані, гексані, етиловому спирті, бензолі та диметилсульфоксиді – не вдалося, натомість встановлено його повну розчинність у воді.

Виявлено, що зразок є гігроскопічним і на момент вимірювання вмісту вологи містив до 15 % води.

Для ідентифікації або характеризації органічної речовини, яка складає основу зразка, його було досліджено методом інфрачервоної спектроскопії (ІЧ-спектроскопії). Було зареєстровано спектр поглинання ІЧ-випромінення склоподібною таблеткою, спресованою із суміші ІЧ-прозорого броміду калію та досліджуваного зразка. ІЧ-спектр зразка наведено в Додатку.

Зареєстрований ІЧ-спектр було опрацьовано із застосуванням баз даних ІЧ-спектрів індивідуальних речовин і типових промислових продуктів. Повного збігу з певними речовинами чи субстанціями не виявлено.

Ознайомитися з повним текстом звіту

анализ порошка неизвестного происхождения