Звіт про аналіз зразків ґрунту

Для проведення аналізу ґрунту було отримано 2 запаковані в пластикову тару зразки ґрунту, забрудненого невідомими субстанціями. Замовник висловив припущення, що ґрунт забруднений креозотом.

Метою дослідження було встановлення масової частки та природи забруднюючих домішок.

Вимірювання масової частки домішок проводили за модифікованою методикою РД 52.18.647-2003. Модифікація методу полягала у виборі більш зручного розчинника – дихлорметану – та у відмові від хроматографічної очистки екстракту з метою запобігання втрати полярних фракцій забруднювача. Було встановлено вологість ґрунту: для першого зразка – 38±1,5 %, для другого – 29±1,5 %…

Ознайомитися з повним текстом звіту