Звіт про дослідження осаду від розчинного мінерального добрива

Для проведення дослідження замовником було надано зразок, за твердженням замовника, – Compo Nutrimix.

Метою дослідження було визначення причини утворення зеленкувато-голубого осаду при приготуванні розчину добрива концентрацією 0,5 %.

Наважку зразка масою 5,0 г було внесено у мірну колбу та доведено до об’єму 1 л. Після відстоювання протягом доби отриману суміш було розділено на фільтрі, осад висушено при 120 ˚С та зважено. Маса осаду, отриманого в таких умовах, склала 0,07 г, або 1,4 % від початкової маси добрива. Осад було досліджено методом рентгенофлуоресцентного аналізу.

Ознайомитися з повним текстом звіту

Химический анализ минерального удобрения