Звіт про дослідження повітря на вміст карбонільних сполук

На горищі приватного будинку в Київській області, у якому проводилися ремонтні роботи, спеціалістом ТОВ «НСФ «ОТАВА» для подальшого лабораторного дослідження було проведено відбір проби забруднювачів повітря з класу карбонільних сполук. Пробу забруднювачів було позначено відповідним внутрішнім номером.

Метою дослідження було визначення вмісту в повітрі формальдегіду, ацетальдегіду, ацетону, бензальдегіду, циклогексанону, диетилкетону та 2,2-диметилпропаналю.

Пробовідбір здійснювали шляхом прокачування повітря досліджуваного приміщення впродовж фіксованого часу зі сталою швидкістю через сорбційний картридж виробництва «Waters» серії WAT037500, призначений для селективної фіксації забруднень повітря карбонільними сполуками. Елюювання визначуваних сполук у вигляді похідних 2,4-динітрофенілгідразину (ДНФГ) із картриджу було проведено шляхом пропускання через нього фіксованого об’єму суміші розчинників. Отриманий елюат було досліджено методом рідинної хроматографії з УФ детекцією.

Паралельно зі зразком хроматографувалися калібрувальні розчини стандартів ряду ДНФГ-похідних альдегідів і кетонів відомої концентрації. Розрахунок кількісного вмісту виявлених ДНФГ-похідних альдегідів та кетонів у елюаті проводили за порівнянням площ піків на хроматограмах елюату і калібрувальних розчинів з подальшим перерахунком на вміст відповідних карбонільних сполук у повітрі досліджуваного приміщення…

Ознайомитися з повним текстом звіту

анализ воздуха