Звіт про дослідження відходів паперової промисловості

Для проведення хімічного аналізу було отримано зразок відходів паперової промисловості в скляній ємності об’ємом 3 л. Зразок становив собою сіру вологу субстанцію з певними включеннями синього кольору (фото наведено в додатку). Зразок було позначено внутрішнім номером 553.

Метою аналізу було встановлення вологості, вмісту золи, сірки, вуглецю, виходу летких речовин і питомої теплоти згорання зразка.

Вологість зразка була визначена за методикою ГОСТ Р 54186-2010 «Биотопливо твердое. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 1. Общая влага. Стандартный метод» в автоматичному вологоаналізаторі до постійної маси зразків за температури 40 та 105 ˚С.

Зольність визначали за методикою ГОСТ Р 54185-2010 «Биотопливо твердое. Определение зольности» прожарюванням висушених наважок зразка в присутності повітря при температурі 550 ˚С.

Визначення вмісту вуглецю та сірки проводили на аналізаторі вмісту вуглецю та сірки за продуктами згоряння «Leco CS 230».

Вихід летких речовин визначали за втратою маси при швидкому нагріванні зразків до 900 ˚С без доступу повітря.

Параметри калорійності зразка визначали на калориметрі «ІКА С2000» за його інструкцією, що відповідає вимогам ГОСТ 147-95…

Ознайомитися з повним текстом звіту

анализ отходов бумажной промышленности, макулатуры