Звіт про дослідження якості повітря в житловому будинку (Чернігівська обл.)

Для детального дослідження домішок, наявних у повітрі житлового будинку (Чернігівська обл.), було проведено відбір проб з використанням набору термодесорбційних трубок PRISM Analytical Technologies.

Незадовго до відбору проб у приміщенні використовувався побутовий дезодорант. Перед відбором проб і в процесі відбору вікна будинку були зачинені, провітрювань не проводилося. Двері між кімнатами та ляда на горище були відчинені.

Відібрані проби було відправлено на дослідження у лабораторію PRISM Analytical Technologies (США). Там було проведено термодесорбцію з трубок та дослідження забрудників методом газової хроматографії з мас-спектроскопічною детекцією.

За результатами дослідження отримано звіт. З’ясовано, що рівень забруднення повітря формальдегідом перевищує як українські, так і американські стандарти. Вміст у повітрі речовин, генерованих пліснявою, набагато менше показників по більшості досліджених приміщень. Вміст летких органічних речовин класифікується як підвищений. Його основну частину становить ізобутан, який є типовим представником пропелантів, тому його вміст може бути пояснений використанням аерозолю незадовго до відбору проб… 

Ознайомитися з повним текстом звіту