Звіт про дослідження зразка газового конденсату

Зразок газового конденсату було доставлено в лабораторію в герметичній скляній пляшці ємністю 1 літр. Зразку було присвоєно внутрішній номер 518/2, про що було повідомлено замовнику.

Метою дослідження була характеризація якісного складу органічних сполук в наданому для дослідження газовому конденсаті.

Для виконання поставленої задачі було проведено комплексне хроматографічне дослідження зразка і його дихлорметанового екстракту методом газової хроматографії із мас-спектроскопічною детекцією.

Було отримано хроматограму зразка в парофазному режимі (хроматограму наведено в додатку). Під час обробки хроматографічних даних виявлено низку хроматографічних піків, що належать індивідуальним речовинам, які було ідентифіковано шляхом порівняння мас-спектра виявленої сполуки з базою мас-спектроскопічних даних органічних сполук. Результати ідентифікації наведено в таблиці 1.

Також було проведено екстракційне вилучення розчинених речовин зі зразка з використанням як розчинника дихлорметану. Було отримано газову хроматограму дихлорметанового екстракту в класичному режимі…

Ознайомитися з повним текстом звіту

аналіз газового конденсату