Звіт про дослідження зразка глини

Для проведення дослідження замовник надав зразок глини сірого кольору в поліетиленовому пакеті.

Метою дослідження було визначення фазового складу зразка і перевірка наявності мінералу РЕЧОВИНА_1. Основні мінерали глини встановлювали методом порошкової рентгенівської дифракції.

Дослідження проводили без попередньої пробопідготовки (без висушування чи додаткового подрібнення).

За порівнянням отриманої дифрактограми (рис. 2 у додатку) із бібліотекою дифрактограм РЕЧОВИНИ_1 та інших мінералів, які є типовими для глин, виявлено, що основною кристалічною фазою є фаза кварцу в кількості 72-84 %. Також зафіксовані сигнали кристалічних фаз алюмосилікатів – каоліну й мусковіту – в значно меншій кількості у межах 5-15 % та можливо присутні фази РЕЧОВИНИ_1 у кількості від 5 до 7 %.

При порівнянні дифрактограми зразка із дифрактограмами індивідуальних алюмосилікатів за положенням та формою сигналів (рис. 3 у додатку) виявлено, що на дифрактограмі зразка спостерігається наявність як вузьких піків, які характерні для каоліну та мусковіту, так і уширених піків в областях 19-22, 33-38, 53-56 градусів, що можуть відноситись до сигналів РЕЧОВИНИ_1. Однак на дифрактограмі зразка спостерігаються всі сигнали РЕЧОВИНИ_1, крім інтенсивного в області 5-8 градусів, що не дає змоги однозначно підтвердити присутність цього мінералу.

Дані по кількісному вмісту обраховані без дослідження модельних сумішей. Порівняння піків на дифрактограмі проводили з бібліотечними даними для мінералів, що були отримані на різних приладах, тому при виборі для порівняння різних видів кварцу, мусковіту, каоліну чи РЕЧОВИНИ_1 обраховані кількості дуже відрізнялися…

Ознайомитися з повним текстом звіту