Звіт про дослідження зразкa харчової добавки для тваринництва

Для проведення дослідження було отримано зразок харчової добавки для тваринництва. Харчова добавка являла собою неоднорідний порошок чорного кольору з включеннями перемеленого сухого листя.

Метою дослідження було встановлення складу мінеральної частини зразка (присутністю органічних компонентів знехтувано).

Для виконання дослідження зразок харчової добавки було досліджено методами рентгенівської флуоресценції та порошкової рентгенівської дифракції.

За результатами цих досліджень, у складі зразка було виявлено значну кількість кристалічних фаз сульфіду заліза (CAS # 1317-37-9) та сірки (CAS # 7704-34-9), а також незначну кількість домішок марганцю, кальцію, магнію і міді.

Для точного встановлення кількості знайдених елементів та перевірки присутності токсичних металів зразок було досліджено методом атомно-емісійної спектроскопії у індуктивно-зв’язаній плазмі (АЕС-ІЗП).

Наважку матеріалу було розчинено у суміші нітратної та фторидної кислот, отриманий розчин було досліджено на спектрометрі Perkin-Elmer «Optima 2100 ICPAES»…

Ознайомитися з повним текстом звіту