Звіт про дослідження зразка холодоагенту

Для визначення складу об’єкту дослідження, було отримано зразок рідкого холодоагенту в запаяній пластиковій тарі.

У паспорті безпеки до наданого холодоагенту як його складники зазначалися лише алкани (парафінові вуглеводні). Для перевірки цього твердження та з метою з’ясувати, які саме алкани складають наданий зразок, було проведено ряд фізико-хімічних досліджень.

1. Було записано ІЧ-спектр зразка.

Пошук по бібліотеках ІЧ-спектрів виявив високу подібність спектру рідини з спектрами додекану, тетрадекану та гексадекану, а також із спектрами сумішей алканів.

2. Було знято спектри ядерного магнітного резонансу зразка на ядрах 1Н та 13С. 

Отримані спектри було опрацьовано. Виявлено, що як спектр 1Н-ЯМР, так і спектр 13С-ЯМР містять лише такі сигнали, які характерні для н-алканів (лінійних, нерозгалужених). За інтенсивностями сигналів було обраховано, що середня довжина вуглеводневої молекули для суміші складає 14,1±0,5 – що знову вказує на присутність тетрадекану та його найближчих гомологів. Однак точність цього методу не дозволяє визначити склад зразка холодоагенту.

3. Для визначення детального складу суміші зразок холодоагенту було досліджено методом газової хроматографії із мас-спектроскопічною детекцією.

Виявлено на хроматограмі 2 піки з інтенсивностями 0,05 та 99,95 %, що свідчить про наявність у зразку однієї речовини з 0,05 % домішки…

Ознайомитися з повним текстом звіту