Звіт про дослідження зразка концентрату дезинфікуючого засобу

Для проведення хімічного аналізу було отримано зразок концентрату дезинфікуючого засобу для кондиціонерів. Зразок обсягом 0,5 л, що являв собою прозору рідину з характерним запахом Речовини_3, був доставлений замовником у прозорій ПЕТ пляшці об’ємом 1 л. До зразка додавалась інформація про його імовірний склад.

Метою аналізу було встановлення актуального складу зразка з метою його подальшого відтворення з доступної сировини.

Дослідження зразка проводили за усталеним алгоритмом визначення складу невідомої суміші й включали у себе визначення вмісту нелеткого залишку, визначення вмісту води, перевірку присутніх у зразку поверхнево-активних речовин і можливих інших складників методами інфрачервоної спектроскопії та високоефективної рідинної хроматографії із мас-спектроскопічною детекцією (спектри і хроматограму зразка наведено в додатку) та перевірку ефективності методик, які дають змогу провести кількісне вимірювання окремих визначених складників.

Вміст нелеткого за 105 °С залишку за результатами п’яти паралельних вимірювань склав 13,5 %. При цьому спостерігався значний розкид результатів окремих вимірювань, відповідно вміст розчинників – води та Речовини_3 складає 86,5 %.

Вміст води встановлений титруванням за методом Карла Фішера склав 66,5 %…

Ознайомитися з повним текстом звіту