Звіт про дослідження зразка концентрату залізної руди

Для проведення досліджень було отримано зразок порошку концентрату залізної руди чорного кольору масою 0,2 кг за актом відбору зразків, опломбований і запакований у поліетиленовий пакет на застібці.

Метою дослідження було визначення масової частки хлоридів у зразку.

Визначення вмісту хлоридів проводили за модифікованою методикою ГОСТ 26425-85. Для зменшення похибки, пов’язаної з імовірною присутністю в досліджуваному об’єкті важкорозчинних у воді хлоридів, замість водної витяжки було використано витяжку, отриману дією 15% нітратної кислоти кваліфікації «осч».

Результати досліджень показали вміст хлоридів 0,0001 %. Згідно з ГОСТ 26425-85 похибка такого визначення складає 0,00002 %. За результатом статистичної обробки даних ряду паралельних титрувань похибка вимірювання складає 0,00001 %.

Ознайомитися з повним текстом звіту