Звіт про дослідження зразка наповнювача для вогнегасників

Для виявлення причин вибухання вогнегасників та спонтанного виділення газів при зберіганні наповнювача для порошкових вогнегасників замовником було надано зразок «Порошок вогнегасний П-2АПМ» та паспорт якості до нього. Дані, наведені у паспорті якості, свідчили, що основними складниками порошку є фосфат та сульфат амонію. Це дозволило зробити перше припущення: газ, який виділяється при зберіганні порошку, – аміак. Подальші дослідження проводили з урахуванням цього припущення.

Дослідження порошку методом інфрачервоної спектроскопії показали, що дійсно його переважаючими складниками є сульфат, гідрофосфат та дигідрофосфат амонію. Для перевірки стійкості композиції до розкладу з виділенням аміаку порошок було суспендовано у воді. Дія води не спричинила помітного розкладу. Розклад також не спостерігався при дії на суспензію порошку як содою, так і лугом, що пояснюється наявністю у складі кислих солей – гідрофосфату та дигідрофосфату…

Ознайомитися з повним текстом звіту