Звіт про дослідження зразка невідомої субстанції

До лабораторії було доставлено зразок невідомого походження.

Метою дослідження було встановлення основних складових компонентів зразка і перевірка наявності синтетичних отрутохімікатів.

Для проведення дослідження було використано методи ІЧ-спектроскопії та газової хроматографії із мас-спектроскопічною детекцією. Перед проведенням подальших робіт зразок було розділено на дві частини: світлий порошок і чорну пористу субстанцію.

Вихідний зразок було досліджено методом ІЧ-спектроскопії та встановлено, що спектр біло-сірого порошку найбільше схожий зі спектрами бетону. Спектр чорної субстанції виявився неінформативним, тому з метою розділення на компоненти зразок прокип’ятили у ксилолі. Спектр речовини, що залишилась після висушування ксилольного розчину, схожий зі спектрами сополімерів стирену та бутадієну, акрилатів чи етилену (ІЧ-спектри з бібліотеки наведено в додатку для порівняння). Виявлено також, що досліджувана чорна субстанція повністю не розчиняється як у жодному органічному розчинникові з наявних у лабораторії, так і в концентрованих та розбавлених мінеральних кислотах і лугах.

Для встановлення наявності потенційно небезпечних органічних речовин зразок було максимально гомогенізовано й ектраговано хлороформом під дією ультразвуку.

Екстракт було досліджено методом газової хроматографії із мас-спектрометричною детекцією (хроматограму наведено в додатку)…

Ознайомитися з повним текстом звіту