Звіт про дослідження зразка паливних пелет

Для проведення дослідження від замовника було отримано зразок паливних пелет із рослинної сировини, запакований у поліетиленовий пакет (фото зразка наведено в додатку). Зразок було позначено внутрішнім номером.

Метою дослідження було встановлення вологості, вмісту золи, сірки, вуглецю, виходу летких речовин і питомої теплоти згорання зразка паливних пелет.

Вологість зразка визначали за методикою ГОСТ Р 54186-2010 «Биотопливо твердое. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 1. Общая влага. Стандартный метод» в автоматичному вологоаналізаторі до постійної маси зразка за температури 40 і 105 ºС.

Зольність визначали за методикою ГОСТ Р 54185-2010 «Биотопливо твердое. Определение зольности» прожарюванням висушених наважок зразка в присутності повітря за температури 550 ºС…

Ознайомитися з повним текстом звіту

анализ топливных пеллет