Звіт про дослідження зразка піску

Зразок піску було доставлено в лабораторію запакованим у поліетиленовий пакет.

Мета дослідження:

  • проведення мінералогічного опису зразка
  • виявлення шкідливих для піску мінералів (аморфні реакційноздатні різновиди діоксиду кремнію, слюда)
  • перевірка наявності органічних домішок
  • визначення вмісту ряду елементів (кремнію, заліза, алюмінію, фосфору, магнію, кальцію), сірки, водорозчинних хлоридів.

Мінералогічний опис зразка проводився згідно ГОСТ 8735-88, результати дослідження наведені в таблиці.

За результатами мінералогічного дослідження встановлено, що основним компонентом піску є кварцу – 99.03 %. У зв’язку з відсутністю у зразку мінералів, які відповідають за показник вмісту аморфних реакційноздатних різновидів діоксиду кремнію (халцедон, опал) безпосереднє визначення шляхом обробки піску розчином лугу не проводилось, а сам показник вмісту аморфних реакційноздатних різновидів SiO2 вважається нульовим. У незначній кількості виявлено слюду у вигляді глауконіту на рівні 0.29 % та органічні домішки – 0.29 %.

Визначення вмісту органічних домішок (гумусових кислот) проводилось за стандартною методикою ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний» шляхом колориметричної проби зразку. За порівнянням кольору розчинів еталону та зразку виявлено, що органічні домішки присутні у мізерній кількості і не забарвлюють розчин гідроксиду натрію, а отже за вмістом органічним домішок зразок відповідає технічним вимогам до піску, що використовується для виробництва бетону…

Ознайомитися з повним текстом звіту

Отчет об исследовании образца песка