Звіт про дослідження зразка полімерного композиту

Для проведення наукового дослідження від Замовника було отримано зразок виробу з полімерного композиту. Зразок було позначено відповідним внутрішнім номером. Фото зразка наведено в Додатку.

Метою дослідження була ідентифікація основних полімерних складників зразка та неорганічного наповнювача.

З метою визначення природи полімерних компонентів зразка, його було досліджено методом ІЧ-спектроскопії. Пробопідготовка до запису ІЧ-спектра включає подрібнення зразка до порошкоподібного стану та перетирання його з бромідом калію. Для полегшення подрібнення зразка було використано підхід, типовий для пробопідготовки полімерних матеріалів, а саме охолодження рідким азотом. Однак за низьких температур спостерігалося підвищення міцності досліджуваного композиту, замість очікуваної крихкості, що не дозволило подрібнити зразок у фарфоровій ступці до порошкоподібного стану. Тому частину вихідного зразка було подрібнено за допомогою механічного млина.

Ідентифікувати полімерні складники зразка шляхом порівняння отриманого ІЧ-спектра подрібненого зразка із наявними в бібліотеці ІЧ-спектрами відомих речовин та матеріалів, не вдалося через наявність на спектрі уширених смуг поглинання, характерних для неорганічних сполук, які перекривали характеристичні сигнали органічного полімеру. Зареєстрований ІЧ-спектр зразка наведений у Додатку. З урахуванням отриманих результатів, для визначення природи полімеру було сплановано проведення додаткових досліджень зразка, що включали попереднє розділення на компоненти…

Ознайомитися з повним текстом звіту

аналіз полімерний композит