Звіт про хімічний аналіз води для акваріумів

Для проведення дослідження було отримано зразок води, що, за наданою замовником інформацією, використовується для наповнення рифових акваріумів.

Метою аналізу було встановлення величини рН води, її лужності, солоності, вмісту катіонів амонію, фосфатів, нітратів і нітритів.

Солоність зразка та його рН визначали портативним лабораторним мультифункціональним приладом «EZODO PCT-407» відповідно до умов ДСТУ 878:2006 Води мінеральні природні фасовані та ДСТУ 4077-2001 Якість води. Визначення pH

Ознайомитися з повним текстом звіту