Звіт про дослідження зразка зерна

Для проведення наукового дослідження від замовника до лабораторії було доставлено зразок зерна культури роду «Пшениця» виду «Спельта» в опечатаному сейф-пакеті. Зразок було позначено внутрішнім номером. Фото отриманого зразка наведено в Додатку.

Метою дослідження була перевірка присутності в зразку пестициду квінтозену хроматографічним методом.

Перед проведенням вимірювань було визначено вологість зразка за допомогою автоматичного аналізатора вологи МВ-25 шляхом висушування наважок зерна до постійної маси. За результатами трьох паралельних вимірювань було встановлено початкову вологість зразка.

Репрезентативну пробу вихідного зразка було подрібнено для проведення подальших досліджень. Підготовку й очистку проби проводили за методикою QuEChERS, що відповідає вимогам EN 15662:2008. Подрібнену пробу було екстраговано ацетонітрилом, потім – ацетонітрилом з додаванням води та використанням висолюючих добавок. Очистку екстракту проводили за допомогою дисперсійної твердофазної мікроекстракції. Очищений екстракт було випарувано досуха за допомогою роторного випарника, залишок кількісно перенесено до віали шляхом розчинення у хлороформі та досліджено методом газової хроматографії із мас-спектроскопічним детектуванням.

Ознайомитися з повним текстом звіту

анализ зерна