Звіт про дослідження зразків азотно-фосфорно-калійного комплексного добрива

Для проведення дослідження замовником було надано два зразки добрива, що являли собою білу гранульовану суміш. За інформацією, отриманою від замовника, – це азотно-фосфорно-калійне комплексне добриво.

Метою дослідження було визначення в наданих зразках масової частки загального Азоту (%), масової частки загальних фосфатів (%), масової частки Калію в перерахунку на К2О (%) та масової частки загальних сульфатів у перерахунку на Сірку (%)…