Звіт про дослідження зразків продукту гідратації рослинної олії

Для проведення дослідження було одержано три зразки емульсії, отриманої в процесі гідратації рослинної олії, запаковані в ПЕТ-тару.

Метою дослідження було визначення вмісту води, виділення фракцій жирів і фосфоліпідів методом препаративної хроматографії та визначення їх відсоткового вмісту з контролем повноти розділення методом тонкошарової хроматографії.

Для визначення вмісту води було проведено титрування за методом Карла Фішера. Розділення жирів і фосфоліпідів проводили методом колонкової препаративної хроматографії… 

Ознайомитися з повним текстом звіту

химический анализ эмульсии