Звіт про хімічний аналіз автомобільного омивача скла

Для проведення дослідження було отримано зразок омивача для скла у ПЕТ-ємності з рідиною синього кольору. Фото наведено в додатку. Зразок було позначено внутрішнім номером 542.

Метою дослідження було встановлення якісного та напівкількісного складу парів зразка, а також виявлення речовин, що чинять отруйну дію на організм людини.

Характеризацію летких органічних сполук проводили методом газової хроматографії із мас-спектроскопічною детекцією (ГХ-МС, хроматограму наведено в додатку). Для сполук із найбільшою площею піків було проведено ідентифікацію шляхом порівняння мас-спектра сполуки з базою даних органічних сполук (табл. 1 в додатку).

Слід зазначити, що через варіації коефіцієнта відгуку детектора хроматографа на речовини різної будови точні кількісні вимірювання вмісту окремих сполук методом ГХ-МС можуть проводитися виключно після калібрування приладу за цими сполуками. Тому наведені в табл. 1 співвідношення площ хроматографічних піків можуть бути інтерпретовані виключно як напівкількісні дані.

У табл. 2, поданій у Додатку, наведено реферативні дані щодо токсикологічної дії та гранично допустимі концентрації речовин (ГДК), що становлять основу випарів зразка.

Таким чином встановлено, що:

1) основним компонентом у випарах зразка є етиловий спирт (97,8 % площі піків);

2) у зразку не виявлено метанолу (забороненого Постановою Головного державного санітарного лікаря України № 41 від 27.12.2007 р.);

3) у зразку (речовини, що становлять основу випарів зразка) не виявлено речовин, що відносяться до 1-3 класу небезпечності.

Ознайомитися з повним текстом звіту