Звіт про хімічний аналіз деревної тріски

До лабораторії для проведення наукового дослідження було отримано зразок деревної тріски (фото зразка наведено у Додатку). Зразок було позначено внутрішнім номером ХХХХ.

Метою дослідження було встановлення вологості, вмісту золи, сірки, вуглецю, виходу летких речовин та питомої теплоти згорання зразка.

Вологість зразка було визначено за методикою ГОСТ Р 54186-2010 «Биотопливо твердое. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 1. Общая влага. Стандартный метод» у автоматичному вологоаналізаторі до постійної маси зразка за температури 40 і 105 ºС.

Зольність визначалася за методикою ГОСТ Р 54185-2010 «Биотопливо твердое. Определение зольности» прожарюванням висушеної наважки зразка в присутності повітря при температурі 550 ºС.

Визначення вмісту вуглецю та сірки проводилося на аналізаторі вмісту вуглецю та сірки за продуктами згоряння Leco CS 230.

Вихід летких речовин визначався за втратою маси при швидкому нагріванні зразка до 420˚С без доступу повітря.

Визначення параметрів калорійності зразка було виконано на калориметрі ІКА С2000 за його інструкцією, що відповідає вимогам ГОСТ 147-95.

Результати досліджень наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1

Результати дослідження зразка деревної тріски № ХХХХ

Показник

Значення

Вологість (сушка при 40 ºС),  %ХХ.ХХ
Вологість (додаткова сушка при 105 ºС),  %ХХ.ХХ
Вологість загальна, %ХХ.ХХ
Зола (на сухий стан, 105 ºС), %ХХ.ХХ
Вміст сірки (на сухий стан, 105 ºС), %ХХ.ХХ
Загальний вміст вуглецю ( на сухий стан, 105 ºС), %ХХ.ХХ
Вихід летких сполук (на сухий стан, 105 ºС), %ХХ.ХХ
Нижча теплота згоряння (на робочий стан), ккал/кгХХХХ
Вища теплота згоряння (на робочий стан), ккал/кгХХХХ
Нижча теплота згоряння (на сухий стан, 105 ºС), ккал/кгХХХХ
Вища теплота згоряння  (на сухий стан, 105 ºС), ккал/кгХХХХ

Ознайомитися з повним текстом звіту