Звіт про хімічний аналіз деревних пелет на формальдегід

Від замовника було одержано два зразки пелет у скляних банках, марковані як «Зразок 1» і «Зразок 2». Зразки було позначено внутрішніми номерами ХХХХ/1 та ХХХХ/2 відповідно. Фото зразків наведено в Додатку (рис. 1).

Метою наукового дослідження було визначення вмісту формальдегіду в зразках ХХХХ спектрофотометричним методом.

Формальдегід є сполукою, що дуже добре розчинна у воді. Для визначення формальдегіду було застосовано екстракцію його водою зі зразків та, оскільки очікуваний вміст формальдегіду в деревині передбачається низьким, спектрофотометричний метод із підвищеною чутливістю реакції.

Для приготування серії калібрувальних розчинів готували свіжий розчин Х мкг/мл формальдегіду у воді, який додавали у визначених об’ємах до Х мл Х.ХХ % водного розчину Речовини 1 та суміш доводили водою до об’єму ХХ мл. Після витримки протягом 30 хв (цього часу завідомо достатньо для повного проходження реакції) до розчину додавали Х.Х мл підкисленого розчину, що містив каталізатор, і розчин витримували до 10 хв для закінчення реакції (закінчення реакції контролювали спектрофотометрично за відсутністю подальших змін оптичної густини). Оптичну густину калібрувальних розчинів вимірювали на довжині хвилі ХХХ нм при довжині оптичного шляху Х см. Одержаний калібрувальний графік наведено в Додатку (рис. 2). Межа визначення методу склала Х.ХХХ мкг.

Наважки зразків ХХХХ/1 і ХХХХ/2 екстрагували по ХХ мл води протягом 2 годин при періодичному інтенсивному струшуванні. З урахуванням розведень, аліквот екстракту та наважок зразків вміст екстрагованого формальдегіду в перерахунку на вихідні зразки склав ХХ.Х±Х.Х мг/кг для зразка ХХХХ/1 та ХХ.Х±Х.Х мг/кг для зразка ХХХХ/2.

Висновки

  1. Виміряний вміст формальдегіду у зразку ХХХХ/1 складає ХХ.Х±Х.Х мг/кг.
  2. Виміряний вміст формальдегіду у зразку ХХХХ/2 складає ХХ.Х±Х.Х мг/кг.

Ознайомитися з повним текстом звіту