Звіт про хімічний аналіз добрива

Добрива на основі амінокислот користуються все більшою популярністю в агрономів. Такі добрива використовуються як для покращення якості продукції, так і для посилення стійкості рослин за екстремальних умов: низькі температури, холодні вітри, посуха, збіднені ґрунти, пестицидний стрес тощо. Для виробника важливо знати вміст вільних амінокислот у добриві. У звичайній лабораторії виконати такий аналіз досить складно. Задача ускладнюється тим, що потрібно визначати інші органічні речовини у складних, як правило, сумішах. Для цього потрібні і висококваліфіковані кадри, і спеціальне обладнання.   

Для проведення наукового дослідження в лабораторію ОТАВИ було доставлено зразок добрива в оригінальній упаковці. Фото зразка і маркування наведено в Додатку. Зразок було позначено внутрішнім номером ХХХ.

Метою наукового дослідження було визначення вмісту вільних амінокислот зразка добрива методом високоефективної рідинної хроматографії з УФ-детекцією.

Порцію зразка було розчинено у буферному розчині для хроматографії та доведено до фіксованого об’єму. Розчин було хроматографовано відповідно до загальноприйнятої методики вимірювання вмісту амінокислот у зразках кормових добавок. Паралельно хроматографувався калібрувальний розчин стандартів ряду амінокислот відомої концентрації.

Розрахунок вмісту виявлених амінокислот у досліджуваному зразку проводився за порівнянням інтегральних площ піків на хроматограмах елюату та стандартного розчину. Зареєстровані хроматограми наведено в Додатку. Результати проведених вимірювань подано в Таблиці 1.

Таблиця 1

Амінокислотний склад дослідженого зразка добрива

СполукаЧас виходуCAS №Концентрація,
мг/л
Концентрація,

% мас.

1Аспаргінова кислота 617-45-8ХХ0,00ХХ
2Глутамінова кислота 6893-26-1ХХХ0,0ХХ
3Серин 56-45-1ХХ0,00ХХ
4Гістидин 71-00-1ХХ0,00ХХ
5Гліцин 516-06-3ХХХ0,00ХХ
6Треонін 516-06-3ХХ0,00ХХ
7Аланін 56-41-7ХХХ0,00ХХ
8Аргінін 7200-25-1ХХХ0,0ХХ
9Тирозин 60-18-4ХХХХХ0,ХХХ
10Валін 516-06-3ХХ0,00ХХ
11Метіонін 59-51-8ХХ0,00ХХ
12Ізолейцин 73-32-5ХХХХХ0,ХХХ
13Фенілаланін 516-06-3ХХХ0,ХХХ
14Лейцин 61-90-5ХХХ0,ХХХ
15Лізин 56-87-1ХХ0,0026
16Пролін 609-36-9ХХХ0,0ХХ

Висновок:

  1. У дослідженому зразку виявлено ряд амінокислот з визначеним вмістом.
  2. Сумарна концентрація виявлених амінокислот у зразку становить ХХХХ  мг/л. Сумарна масова частка виявлених амінокислот у зразку складає 0,ХХХХ %.
  3. Ряд амінокислот у зразку відсутні, або присутні в кількості значно меншій за 0,1 мг/л.

Ознайомитися з повним текстом звіту