Звіт про хімічний аналіз фосфор(ІІІ)вмісних зразків

Для проведення наукового дослідження було отримано два зразки: мутна в’язка рідина, номінально – розчин продукту взаємодії основи Х та надлишку кислоти Y, а також крупні вологі прозорі кристали, номінально – кислота Y. Зразки було позначено внутрішнім номером ХХХХ (рідина – № ХХХ/1, кристали – № ХХХ/2). За твердженням Замовника, наданий зразок кислоти Y використовувався в якості сировини для синтезу зразка № ХЗЗЗ/1.

Були виконані такі дослідження:

  1. Порівняльне наукове дослідження зразків ХХХХ/1 та ХХХХ/2 за значенням окисно-відновного потенціалу розчинів та формою кривих оксидиметричного титрування.
  2. Порівняльне наукове дослідження зразків ХХХХ/1 та ХХХХ/2 за значенням рН розчинів та формою кривих алкаліметричного титрування.

Оксидиметричне титрування

В якості титранту для титрування фосфору(ІІІ) було використано розчин йоду відомої концентрації. Для окисно-відновного титрування зразків № ХХХХ/1 та № ХХХХ/2 було підібрано оптимальні умови для швидкого перебігу реакції окиснення фосфору(ІІІ). Для встановлення мінімального проміжку часу, за який значення окисно-відновного потенціалу (надалі ОВП) системи повертається до початкового, було зареєстровано залежності спадання ОВП до вихідного значення від часу проведення реакції окиснення фосфору(ІІІ) при додаванні 1 мл розчину йоду за різних умов…

Ознайомитися з повним текстом звіту