Звіт про хімічний аналіз гербіциду

___.___.2018 р. для проведення наукового дослідження від ЗАМОВНИКА було отримано зразок рідини в скляній пляшці, за словами замовника – гербіцид, який був використаний для обробки культури соняшника, стійкого до гербіциду «ТОРГОВА МАРКА 1».  Зразок було зареєстровано та призначено йому №___ (фото зразка наведено в Додатку).

 Метою наукового дослідження була перевірка факту, чи цей зразок є гербіцидом «ТОРГОВА МАРКА 1» та ідентифікація діючої речовини цього об’єкта.

Наукове дослідження водно-етанольних розчинів зразка №___ проводили методaми газової (GC-MS) та рідинної хроматографії мас-спектрометричною детекцією (LC-MS, LC-MS2).

Було зареєстровано хроматограми зразка №___ та завідомо достовірно відомого гербіциду «ТОРГОВА МАРКА 1» методом GC-MS. Встановлено, що діючі речовини гербіциду «ТОРГОВА МАРКА 1» відсутні в цьому зразку на основі порівняння хроматограм зразка №___ і гербіциду «ТОРГОВА МАРКА 1» (рис. 2).

На хроматограмах також не знайдено піків, які могли відповідати довільним іншим летким гербіцидам.

Розчинність зразка у водно-етанольному розчині свідчить про те, що в зразку №___ присутня полярна нерозчинна діюча речовина. Тобто при використанні методу рідинної хроматографії ця речовина буде виходити на початку хроматограми практично з фронтом елюенту, тому мало зміст розглядати перші 3–4 хвилини.

Було зареєстровано хроматограму зразка №___ методом LC-MS і зафіксовано пік на першій хвилині, що, виходячи із сигналу m/z=168 на мас-спектрі, може відповідати діючій речовині гербіциду – Речовина_1 (рис. 3).

Для додаткового підтвердження було зареєстровано хроматограми методом LC-MS2 з налаштуванням детектора для реєстрації вторинного мас-спектра іонів Речовини_1. На зареєстрованиих хроматограмах спостерігаються піки, вторинні мас-спектри яких збігаються зі спектрами фрагментації йонів Речовини_1 (рис. 4–6).

Ознайомитися з повним текстом звіту